Rolnictwo

Ogromne, żółte pole rzepakowe Aby uzyskać 1 litr biodiesla z rzepaku zużywa się 14 000 litrów wody (Photofactory)

 

Dla efektywnego rozwoju rolnictwa niezbędne są dwa czynniki: jakość gleby oraz woda. Źródłem wody niezbędnym dla prawidłowej wegetacji roślin są opady atmosferyczne oraz woda zgromadzona w glebie. Dlatego największymi dolegliwościami w rolnictwie są okresy suszy. Fachowcy rozróżniają trzy jej rodzaje:

  • atmosferyczną – gdy deszcz w okresie wzrostu roślin nie pada przez około 2 tygodnie;
  • glebową (rolniczą) – gdy brak opadów wpływa niekorzystnie na wzrost roślin lub powoduje ich wymieranie;
  • hydrologiczną, której efektem jest obniżenie się poziomu wód gruntowych i podziemnych.

 

Widok z góry na zielone tarasy ryżowe na Bali Tarasy ryżowe na Bali. Podstawą gospodarki Indonezji jest uprawa ryżu (Photofactory)

 

Uzupełnianie zasobów wody w glebie, w celu zapewnienia odpowiednich warunków wegetacji roślin uprawnych stosowano już w starożytnym Egipcie, Mezopotamii, Indiach czy Peru. Czyniono to za pomocą specjalnych kanałów irygacyjnych. Także dziś w wielu regionach świata jedyną szansą na powodzenie upraw i zwiększenie ich produktywności jest dostarczenie glebie wody, aby zredukować jej niedobory. Rolnictwo zna kilkanaście sposobów nawadniania. Do najczęściej stosowanych należą: zalewowe, podsiąkowe i deszczowe. Budowa i eksploatacja urządzeń nawadniających jest kosztowna, dlatego opłacają się one tylko w produkcji intensywnej. 

 

Dojrzałe kłosy pszenicy (Photofactory)

 

Dodatkową zaletą sztucznego nawadniania jest możliwość jednoczesnego wprowadzenia do gleby składników odżywczych w postaci naturalnych lub sztucznych nawozów. Przy deszczowaniu (natryskiwaniu, zraszaniu) roślin następuje także zmywanie licznych szkodników, takich jak mszyce, przędziorki, pchełki. Intensywne nawadnianie ma jednak i wady: niszczy strukturę gleby, wymywa składniki pokarmowe, prowadzi do zabagniania terenów, przyczynia się do rozwoju szkodliwych drobnoustrojów oraz stwarza zagrożenie skażenia gleb wodami niedostatecznie czystymi. Nade wszystko jednak zubaża naturalne zasoby wodne.

 

Urządzenie nawadniające pola - długa rura z wodą zamontowana na obracających się kołach z umieszczonymi co kawałek małymi hydrantami Urządzenia do nawadniania pól (Photofactory)

 

Obecnie Unia Europejska dotuje zalesianie gruntów rolnych z deficytem wody i wspiera działania związane z gospodarowaniem rolniczymi

zasobami wodnymi, obejmującym retencjonowanie wody oraz kształtowanie koryt cieków naturalnych. Wszystkie te zabiegi służą m.in. ochronie ekosystemów rolniczych (w tym zasobów wodnych) i mają istotne znaczenie dla łagodzenia skutków suszy.

 

Widok z góry na okrągłe, kolorowe pola uprawne, których kształt wyznacza obrót zraszaczy Kształt okrągłych pól wyznacza obrót zraszaczy (Photofactory)

 

Rolnictwo to nie tylko uprawa, lecz także hodowla zwierząt, których chów wymaga gigantycznych wprost zasobów wodnych zarówno do pojenia, jak
i utrzymania higieny. Na uwadze należy mieć także wodę zużywaną przez przemysł spożywczy w procesie przetwórczym.