Ochrona wód

Dłonie otaczające kulę ziemską (Photofactory)
 1. Uświadom ludzi w swoim otoczeniu, jak ważna jest czystość wody.
 2. Przestrzegaj wszystkich przepisów i restrykcji dotyczących ochrony wody.
 3. Wspieraj działalność promującą oszczędność zasobów wodnych.
 4. Jeśli zauważysz miejsca, gdzie występują straty wody (uszkodzone rury, otwarte hydranty, zbędne zraszacze), zgłoś to odpowiednim służbom: straży miejskiej, wodociągom, lokalnym władzom lub właścicielom obiektów, na terenie których dochodzi do niegospodarności.
 5. Zachęcaj szkoły i lokalne władze, aby pomagały promować oszczędzanie wody wśród młodzieży i dorosłych.
 6. Wspieraj pomysły i projekty, które prowadzą do recyklingu wody.
  W wielu sytuacjach zużytą (brudną) wodę można wykorzystać do różnych celów.
 7. Wspieraj działania i programy propagujące ochronę wód przez turystów i gości odwiedzających twoją miejscowość.
 8. Zachęć przyjaciół, znajomych, sąsiadów, aby przyłączyli się do społeczności czującej odpowiedzialność za ochronę wody.
 9. Próbuj robić choć jedną rzecz dziennie, która zaowocuje oszczędnościami wody. Nie martw się, jeżeli będą one minimalne. Liczy się każda zaoszczędzona kropla.
 10. Nie wrzucaj śmieci, odchodów zwierzęcych, liści ani odpadów do odkrytych kolektorów ulicznych i kanałów burzowych, ponieważ możesz je zapchać i doprowadzić do niekontrolowanego spływu deszczówki. Poza tym stwarzasz dodatkowe zagrożenie – zanieczyszczone w ten sposób wody spływają do jezior, strumieni, rzek i na tereny podmokłe.
 11. Nawozy do trawników i roślin w ogrodzie stosuj oszczędnie i zgodnie
  z instrukcjami.
 12. Usuwaj zużyty olej, płyn do chłodnic, farby oraz inne chemikalia domowe zgodnie z przepisami – nie wylewaj ich do kanalizacji burzowej. Jeżeli w twojej miejscowości nie wdrożono dotąd programu zbiórki niebezpiecznych odpadów domowych, zwróć się do samorządu lokalnego z petycją o stworzenie takiego programu – gmina może na ten cel uzyskać środki z Unii Europejskiej.
 13. Zbieraj rozlany płyn hamulcowy, olej, smar i roztwór do chłodnic. Nie wylewaj toksycznych ścieków na ulicę, ponieważ dotrą one w końcu do lokalnych rzek i jezior.
 14. Zapobiegaj erozji gleby, sadząc w swojej okolicy krzewy i drzewa.
 15. Zachęcaj urzędników do wprowadzania w twojej miejscowości programów kontroli erozji i sedymentacji.
 16. Najrzadziej raz na pięć lat zlecaj udrożnienie twojego systemu kanalizacyjnego tak, aby działał prawidłowo.
 17. Kupuj detergenty i środki czyszczące o niskiej zawartości fosforu, aby zmniejszyć ilość substancji odżywczych trafiających do naszych jezior, strumieni i wód przybrzeżnych, zapobiegając tym samym procesowi eutrofizacji.