Historia wodociągów i kanalizacji

 

Historia wodociągów i kanalizacji sięga czasów antycznych. Pierwszy akwedukt o długości około 50 km powstał w Sumerze i prowadził wodę z górskiego ujęcia do Niniwy. Sieć wodociągową stworzyli także starożytni Grecy, ale prawdziwymi mistrzami okazali się Rzymianie, którzy wybudowali kilkaset kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W rzymskich miastach powstało wówczas także wiele publicznych łaźni, studni, zdrojów czy fontann, co wiązało się oczywiście z umiłowaniem Rzymian  do czystości.

 

Podejście do wody i jej wpływu na ludzkie życie uległo zdecydowanej zmianie w okresie średniowiecza. Zaczęto ją bowiem uważać za źródło wszelkich zaraz i nieczystości, dlatego kąpiele i zabiegi higieniczne ograniczano do minimum bądź zupełnie z nich rezygnowano. W średniowiecznych miastach  funkcje wodociągów pełniły początkowo studnie i ustępy, zarówno publiczne, jak i prywatne. Wraz z budową małych i wielkich grodów powstawać zaczęły pierwsze drewniane wodociągi. Zdecydowanie gorzej sytuacja wyglądała z odprowadzaniem ścieków, które po prostu  płynęły wzdłuż  ulic  i często wpadały prosto do rzek, zanieczyszczając  je.

 

Prawdziwy rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej nastąpił w okresie industrializacji, co wiązało się z postępem technologicznym i wynalezieniem maszyn parowych wykorzystywanych do przepompowywania wody.  Uwagę zwrócono także na jakość wody oraz sposoby odprowadzania i oczyszczania ścieków. W poszczególnych miejscowościach powstawać zaczęły  miejskie zakłady wodociągowe dbające o dostarczanie wody mieszkańcom, badające jej stan oraz odbierające i oczyszczające ścieki.

 

Zapraszamy do zapoznania się z niezwykle ciekawą historią wodociągów i poszczególnych przedsiębiorstw wodociągowych, która przybliży nam dzieje naszych miast i regionów!