Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji 
w Głogowie 

Sp. z o.o.

67-200 Głogów 

ul. Łąkowa 52

Biuro Obsługi Klienta:

tel./fax 76 835 58 61

tel./fax 76 835 46 42

e-mail: pwik@pwik.glogow.pl

www.pwik.glogow.pl

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie
sp. z o.o. 
świadczy usługi w zakresie:

•      badań laboratoryjnych wody i ścieków

•      wykonywania sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

•      usług sprzętem specjalistycznym do czyszczenia i monitorowania sieci
        i przyłączy kanalizacyjnych oraz sieci i przyłączy wodociągowych

•      renowacji rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych

       metodami bezwykopowymi, takimi jak relining oraz berstlining

        statyczny.