MPWiK Lubin

59-300 Lubin

ul. Rzeźnicza 1

tel. 76 746 80 01

fax 76 746 80 05

e-mail: mpwik@mpwik.lubin.pl

  www.mpwik.lubin.pl

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie powstało 1 kwietnia 1994 r. w wyniku przekształcenia Lubińskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

 

Przedmiotem działalności Spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców Gminy Miejskiej Lubin i innych kontrahentów w zakresie zaopatrzenia

i dystrybucji wody, odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych,  to jest prowadzenie czynności w zakresie:

 • produkcji wody surowej i jej uzdatniania dla potrzeb mieszkańców
  i innych odbiorców,
 • rozprowadzania wody poprzez sieć wodociągową i jej doprowadzania
  do poszczególnych odbiorców,
 • odbioru i odprowadzania ścieków systemem kanalizacji sanitarnej,
 • oczyszczania ścieków w miejskiej oczyszczalni,
 • laboratoryjnej kontroli jakości wody oraz badania ścieków.
   

 

Źródłem wody dla miasta Lubina są głównie czwartorzędowe pokłady wodonośne (24 otwory studzienne o głębokości ok. 60 m) oraz

w mniejszej części pokłady trzeciorzędowe (trzy otwory studzienne

o głębokości ok. 200 m). Wody podziemne charakteryzują się ponadnormatywną zawartością żelaza i manganu oraz podwyższoną barwą, mętnością i twardością, dlatego przed ich wykorzystaniem do picia oraz na potrzeby gospodarcze i przemysłowe muszą być odpowiednio przygotowane, co uzyskuje się w procesach uzdatniania, tj.: napowietrzania, filtracji oraz dezynfekcji. Miasto Lubin zaopatrywane jest w wodę pitną z trzech Zakładów Uzdatniania Wody zlokalizowanych przy ulicach: Wierzbowej, Spacerowej i Gajowej. Gmina Lubin dodatkowo zaopatrywana jest w wodę pitną ze stacji uzdatniania znajdującej się w miejscowości Gola. Aby zapewnić odbiorcom wodę o najwyższej jakości, produkowana woda pitna kontrolowana jest regularnie na poszczególnych etapach procesu uzdatniania oraz w punktach dostarczania jej odbiorcom.  

 

 

Oprócz działalności podstawowej, MPWiK Sp. z o.o. w Lubinie świadczy również usługi:

 • laboratoryjne,
 • wodno-kanalizacyjne,
 • monitoringu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,
 • elektryczne,
 • mechaniczne.

Spółka posiada pod wynajem pokoje w Domu Wypoczynkowym „Lubinka”
w Karpaczu Górnym, dla pracowników, jak i osób z zewnątrz. Dom położony jest w otoczeniu lasu, blisko Świątyni WANG  i wejścia do Karkonoskiego Parku Narodowego. Unikalna lokalizacja stwarza dogodne warunki do odpoczynku od miejskiego zgiełku, jak również pozwala cieszyć oczy niezapomnianym pięknem karkonoskiej panoramy.