Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. 
58-300 Wałbrzych

al. Wyzwolenia 39

tel. 74 64 88 100

fax 74 66 65 960
e-mail:
sekretariat@wpwik.pl  www.wodociagi.walbrzych.pl

 

 

Dobra woda z kranu

Wodociągi Wałbrzych dostarczają wodę do ponad 200 000 mieszkańców

z terenu kilku gmin o łącznej powierzchni ponad 630 km2. Misją Przedsiębiorstwa jest systematyczna i ciągła praca nad poprawą jakości dostarczanej wody oraz nad skutecznością oczyszczania ścieków. Ponadto, prowadzone są liczne działania edukacyjne mieszkańców, mające na celu podniesienie świadomości w kwestii wysokiej jakości dostarczanej wody pitnej oraz ochrony jej zasobów. Woda z kranu jest bezpieczna, smaczna

i zdatna do bezpośredniego spożycia, a przy tym wielokrotnie tańsza, niż ta butelkowana.

 

 

 

Wodociągi Wałbrzych na szeroką skalę prowadzą akcję „Wałbrzyska Akademia Wody”, która ma wymiar edukacyjny, ekologiczny oraz społeczny.  Źródełka wody pitnej na szkolnych korytarzach, zamontowane zdroje uliczne oraz dzbanki na wodę wręczane mieszkańcom, to tylko część

z podejmowanych ostatnio działań. – Staramy się w atrakcyjny sposób docierać do mieszkańców regionu z przesłaniem ekologicznym, by dbali

o zasoby wody i o środowisko – mówi Marek Mielniczuk, Prezes Zarządu Wodociągów Wałbrzych. – Poprzez organizację konkursów zmieniamy świadomość u dzieci i młodzieży, którzy są naszymi małymi ambasadorami

i przekazują informacje swoim rodzicom. 

 

 

Wałbrzyskie Wodociągi mają silnie ugruntowaną tradycję. Pierwszy zakład powstał już w 1900 r. i nieprzerwanie od ponad stu lat zaopatruje mieszkańców w wodę, która jest pobierana z około 50 ujęć powierzchniowych i podziemnych, z czego najgłębsze ma aż 340 m. Wałbrzyskie Wodociągi są liderem w branży oraz jednym z większych przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w kraju. Łączą doświadczenie z nowoczesnością. Do najważniejszych inwestycji z ostatnich lat prezes Mielniczuk zalicza te zrealizowane w ramach Funduszu Spójności. – Był to główny impuls, który pozwolił na wybudowanie ponad 100 km sieci i modernizację trzech oczyszczalni ścieków – zauważa Prezes. Łączna wartość inwestycji wykonanych w ostatnich latach to ok. 70 mln euro,

z czego ok. 34 mln euro stanowiło dofinansowanie unijne – wylicza. Staramy się wciąż inwestować i wykorzystywać nowoczesne zdobycze technologiczne. Produkujemy energię elektryczną z biogazu, dziś pokrywamy 45% własnego zapotrzebowania, a intensywnie pracujemy nad farmami fotowoltaicznymi. Naszym celem jest pokrycie zapotrzebowania na energię dla oczyszczalni w 100%. Wymieniliśmy cały tabor. Dysponujemy samochodami na światowym poziomie do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji.

 

 

Należy również wymienić wielomilionowe inwestycje wodociągowania i kanalizowania wałbrzyskiej dzielnicy Poniatów oraz inwestycje wodociągowe w Szczawnie-Zdroju, Jedlinie-Zdroju, Głuszycy i Boguszowie-Gorcach. Oprócz inwestycji infrastrukturalnych, Wałbrzyskie Wodociągi dużą wagę przywiązują do szkoleń pracowników, ciągłego podnoszenia kwalifikacji, wyposażania w nowoczesne narzędzia pracy. Wszystko po to, by świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Klienci Wodociągów Wałbrzych mogą korzystać z wielu udogodnień, takich jak: e-faktura lub program „Przyłącz się”, w ramach którego świadczy się kompleksową usługę przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. 

 

 

Prezes Wodociągów Wałbrzych wychodzi z założenia, że powinno się dbać

o swoich odbiorców tak, by byli zadowoleni ze świadczonych usług i obsługi. Kluczowa jest również sfera techniczna – najlepsze materiały okazują się

w perspektywie czasu tańszymi rozwiązaniami. Należy więc modernizować zasoby i inwestować. Przedsiębiorstwo dba o przyszłą wykwalifikowaną kadrę pracowniczą – objęło patronatem klasę o specjalności „Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych”, a także współpracuje z uczelniami wyższymi, pomagając w przygotowywaniu prac inżynierskich i magisterskich.

 

Wodociągi Wałbrzych prowadzą szeroko zakrojony Program Edukacji Ekologicznej pod nazwą „Wałbrzyska Akademia Wody”, który jest dotowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ramach programu realizowane są następujące moduły:

Wodny Świat Wałbrzycha – konkurs skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, w finale którego wybierany jest Wałbrzyski Ambasador Wody.

Dobra woda z kranu – całoroczne promowanie picia wody bezpośrednio 

z kranu wśród mieszkańców Wałbrzycha i okolic.

Ekolekcje – akcja edukacyjna polegająca na przeprowadzaniu w szkołach lekcji ekologicznych przy pomocy dedykowanych książeczek edukacyjnych. W ramach tej akcji są również organizowane wycieczki do Zakładu Uzdatniania Wody w Marciszowie.

Z wodą kulturalnie – w ramach tego programu udzielane jest wsparcie finansowe instytucjom kulturalnym oraz wspierane są lokalne inicjatywy społeczno-kulturalne.

Z wodą na sportowo – w tym obszarze Wałbrzyskie Wodociągi objęły tytularny sponsoring drużyny siatkarek MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych. Ponadto, wspierane są rozmaite inicjatywy sportowe i rekreacyjne.

Z wodą po zdrowie – trzymiesięczny program skierowany do rodzin, dzieci, młodzieży i dorosłych, którego ideą jest aktywizacja w obszarze szeroko pojętego zdrowego stylu życia.