Zakład Wodociągów

i Kanalizacji w Świeciu

Sp. z o.o.

86-100 Świecie

ul. Parkowa 3

tel. 52 332 45 96

fax 52 332 45 98

e-mail: zwik@zwik.com.pl

www.zwik.com.pl

 

"Woda" rozpoczyna w Słowniku języka polskiego długi ciąg wyrazów - można powiedzieć kolokwialnie - wodnistych, pośród których jest na przykład wodospad, wodowskaz, wodomierz oraz wiele innych. I nie bez przyczyny. Woda jest bowiem w przyrodzie niezbędna, co nie znaczy powszechna. Jak bardzo jest potrzebna - uświadamiamy sobie wówczas, gdy jej zabraknie. 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu codziennie pompuje ok. 5,7 mln litrów wody. Ujmowana woda pochodzi ze studni głębinowych, eksploatujących pokłady trzecio- i czwartorzędowe.

 

 

Czasami, gdy ktoś mówi np. o wodzie oligoceńskiej, to znaczy, że chodzi o wodę z trzeciorzędu, pierwszego okresu ery kenozoicznej. I żeby zrozumieć, jaki to skarb, wystarczy dodać, że trzeciorzęd skończył się 1,8 mln lat temu... Są w niej związki żelaza, manganu, a także azot amonowy. Technologia uzdatniania wody polega - w dużym uproszczeniu - na odpowiednim jej napowietrzeniu, a następnie filtrowaniu w specjalnych filtrach wypełnionych odpowiednim złożem. Wszystko odbywa się w stacjach uzdatniania wody. Stamtąd płynie ona prosto do odbiorców. Woda jest naprawdę dobrej jakości, jest czysta pod względem bakteriologicznym i nie wymaga dezynfekcji. - mówi Andrzej Kozłowski, prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Świeciu - Warto też podkreślić, że nadaje się do picia bezpośrednio z kranu, gdyż jej skład mineralny często dorównuje, a nawet przewyższa jakość wód butelkowych. 

 

Historia świeckich wodociągów jest stosunkowo krótka - liczy raptem 107 lat. Pierwsza stacja uzdatniania wody uruchomiona została przy ulicy Parkowej w 1908 roku. Wraz z pojawieniem się wody w kranach świeckich domów, równolegle zaczęły powstawać ścieki.

 

 

W związku z tym, sześć lat po inauguracji wodociągów, przystąpiono w Świeciu do budowy sieci kanalizacyjnej. Dynamiczny rozwój sieci wodociągowej w mieście nastąpił w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, w następstwie szybkiego uprzemysłowienia Świecia. - Najstarsze odcinki sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Świeciu zostały ułożone z żeliwa szarego na początku ubiegłego stulecia. Natomiast największy przyrost długości sieci nastąpił w latach 70. dwudziestego wieku. Wykonano je wówczas zarówno z żeliwa, jak i z azbestocementu - wyjaśnia prezes Kozłowski. - Od lat 90. sieć jest nie tylko rozbudowywana, ale również modernizowana. Układane są rury z tworzyw sztucznych wykonane z PVC i PE. Równocześnie z rozbudową sieci rosło zużycie wody. Aby jej nie zabrakło, rozpoczęto wówczas wiercenie studni głębinowych w Morsku. I tam powstało nowe ujęcie, pokrywające obecnie w 80% zapotrzebowanie na wodę. By sprostać zmieniającym się normom dotyczącym jakości wody w 1995 roku wybudowano pierwszy stopień filtracji dla stacji uzdatniania wody z ujęcia w Morsku. W latach 2007-2009 powstał zbiornik czystej wody, zmodernizowano stację uzdatniania wody i dobudowano drugi stopień filtracji.
 
Obecnie ZWiK w Świeciu dysponuje sześcioma stacjami uzdatniania wody oraz zmodernizowaną w 2015 roku mechaniczną oczyszczalnią ścieków wraz z 38 przepompowniami. Biologiczne oczyszczanie odbywa się w urządzeniach będących w gestii świeckich zakładów papierniczych. Ta infrastruktura wystarcza na zaspokojenie potrzeb miasta i gminy Świecie oraz gminy Bukowiec. W 2015 roku rozpoczęto także kolejną inwestycję, czyli unowocześnienie zaplecza administracyjno-biurowego Zakładu. Z myślą o wygodzie naszych klientów - mówi A. Kozłowski - uruchomiliśmy także, poprzez stronę internetową www.zwik.com.pl, elektroniczne biuro obsługi klienta, które umożliwia korzystanie z bezpłatnych usług internetowych: 

e-BOK oraz e-Faktura, dzięki którym nasi klienci mogą w każdej chwili na bieżąco śledzić stan swojego konta i wykaz faktur, monitorować płatności, historię rozliczeń oraz zużycia wody.