Zakład Usług

Wodno-Ściekowych

Sp. z o.o. 
69-100 Słubice

ul. Krótka 9
tel./fax 95 758 26 65
e-mail:
kontakt@zuws.pl
www.zuws.pl

 

 

Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. jest następcą prawnym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, a w obecnej formie prawnej istnieje od 1996 roku. Jesteśmy spółką komunalną, której głównym zadaniem jest produkcja i dostawa wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków na terenie prawie 20-tysięcznej gminy Słubice. Świadczymy także usługi w zakresie budowy sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych odbiorcom indywidualnym i przedsiębiorcom. Dostarczamy ok. 1 200 000 m3/rok wody o wysokiej jakości. Oczyszczamy wszystkie ścieki pochodzące z terenu gminy. 

 

 

Jesteśmy nowoczesną, rozwijającą się firmą, która posiada ykwalifikowanych
i doświadczonych pracowników, kadrę kierowniczą, a także wszechstronny park maszynowy. Innowacyjna technologia stosowana przez naszą firmę pozwala do minimum ograniczyć wszelkie uciążliwości wynikające z realizacji zleceń. Dzięki ciągłym inwestycjom w sprzęt, infrastrukturę oraz kapitał ludzki, spółka nieustannie się rozwija i jest pozytywnie postrzegana na lokalnym rynku.


Zakład Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. w okresie ostatniego roku prężnie inwestuje, realizując projekty unijne. Obecnie zakończyliśmy inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przykanalikami, przepompownią ścieków i budową wodociągu dla miejscowości Kunowice i Nowy Lubusz- Kolonia Nowy Lubusz”. Jej celem była poprawa warunków życia w miejscowościach Kunowice i Nowy Lubusz/Kolonia Nowy Lubusz. Inwestycja współfinansowana była ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

 

 

„Budowa wodociągu od wsi Nowy Lubusz do Kolonii Nowy Lubusz” została zakończona w lutym 2015 roku. Była to bardzo ważna inwestycja dla mieszkańców wsi. Głównym jej celem było wyłączenie z eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kolonia Lubusz i podłączenie sieci wodociągowej z miejscowości Kolonia Lubusz i Pławidło do miejskiej sieci wodociągowej w Słubicach, zasilanej z SUW „Lotnisko” w Słubicach. Pozwoliło to na dostarczenie mieszkańcom powyższych miejscowości wody o wysokiej jakości. Obecnie zakończyliśmy inwestycje, które były realizowane na terenie Kunowic: wymiana sieci wodociągowej w ulicy Szkolnej i Jeziornej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków na Osiedlu Widok.

 

 

Aktualnie realizujemy projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Słubice – przygotowanie dokumentacji” , przy współudziale środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie przygotowana dokumentacja na wykonanie modernizacji 21,4 km sieci kanalizacji sanitarnej, prawie 8 km sieci wodociągowej oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków, która rozpocznie się w 2016 roku. Całość inwestycji, to koszt około 30 mln zł. Firma pamięta również o lokalnej społeczności, wspierając finansowo akcje na rzecz dzieci i młodzieży. Dba o własnych pracowników, powołując w 2013 roku zakładową drużynę piłki nożnej pod patronatem Zakładu Usług Wodno-Ściekowych Sp. z o.o. Odzwierciedleniem rzetelności firmy i działań mających na uwadze dobro klientów i kontrahentów jest wielokrotnie uzyskany certyfikat „Przedsiębiorstwo Fair Play”.