Zakład Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

68-200 Żary

ul. Bohaterów Getta 9–11

tel. 68 479 46 10/11

fax 68 479 46 12

e-mail: zwikzary@zwikzary.pl

www.zwikzary.pl

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Żarach gwarantuje wypełnienie statutowego obowiązku, jakim jest zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. ZWiK Sp. z o.o. eksploatuje sieć wodociągową o długości ok. 154,9 km i kanalizacyjną o długości ok. 79,9 km. Wodociągi Układu Centralnego dostarczają do sieci miejskiej ok. 5,5 tys. m3 na dobę.

 

 

Zakład realizuje zadania inwestycyjne w zakresie poprawy gospodarki wodno-ściekowej miasta. Przygotowaniem inwestycji współfinansowanych z funduszy europejskich zajmuje się specjalnie do tego celu powołana Jednostka Realizująca Projekt. Naszym celem jest służyć mieszkańcom Żar. Świadczymy usługi zaopatrzenia w wodę, odbiór oraz oczyszczanie ścieków. Staramy się, aby Zakład Wodociągów i Kanalizacji świadczył profesjonalne usługi. Zapewniamy ciągłą dostawę zdrowej wody oraz odbiór ścieków w trosce o środowisko naturalne. Stale podnosimy kwalifikacje zatrudnianych pracowników, co zwiększa efektywność działania. Jesteśmy otwarci na potrzeby naszych klientów i staramy się realizować je jak najlepiej.

 

 

ZWiK jest zakładem użyteczności publicznej, którego w całości właścicielem jest miasto Żary. Zakład służy mieszkańcom Żar poprzez świadczenie usług wodociągowo-kanalizacyjnych. Dążymy do zmian wprowadzając nowe technologie, co zapewnia najwyższą jakość wody oraz oczyszczanych ścieków. Naszym celem jest pokrycie siecią wodociągową i kanalizacyjną całego miasta. Pragniemy stale podnosić jakość wody oraz dbać o interesy naszych klientów.