Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Kutnie

99-300 Kutno

ul. Przemysłowa 4

tel. 24 253 33 20

fax 24 254 28 44

e-mail: biuro@pwik.kutno.pl

www.pwik.kutno.pl

 

Dnia 1 lipca 1991 r. w wyniku restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kutnie, powstało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kutnie z siedzibą przy ul. Przemysłowej 4, które następnie na mocy ustawy z dnia 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, zostało przekształcone w spółkę prawa handlowego o nazwie: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą
w Kutnie ul. Przemysłowa 4, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Miało to miejsce 19 marca 1997 r.

 

 

Przedmiotem działalności PWiK Sp. z o.o. jest:

•      ujęcie, uzdatnianie i wprowadzanie wody do budynków, instytucji, zakładów komunalnych, zakładów produkcyjnych i innych użytkowników;

•      eksploatacja i konserwacja sieci wodociągowej wybudowanej w ramach  środków własnych oraz przekazanych przez innych użytkowników;

•      odprowadzanie ścieków polegające na  usuwaniu siecią kanalizacyjną ścieków i nieczystości płynnych pochodzących z budynków, instytucji, zakładów komunalnych przemysłowych oraz innych użytkowników i odprowadzanie ich na Oczyszczalnię Ścieków;

•      eksploatacja i konserwacja sieci kanalizacji sanitarnej w ramach środków własnych oraz przekazanych przez innych inwestorów;

•      budowa obiektów inżynierii wodnej w zakresie systemów wodociągowych i kanalizacyjnych;

•      budowa ujęć wody;

•      wykonywanie projektów w zakresie inżynierii wodnej i sanitarnej.