Zakład Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi

ul. Wierzbowa 52

90-133 Łódź

tel. 42 679 00 00

tel. 42 677 82 02

e-mail: zwik@zwik.lodz.pl

www.zwik.lodz.pl

 

Tradycja i nowoczesność od ponad 88 lat!

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łodzi to jedno z najnowocześniejszych i największych przedsiębiorstw branży wodociągowej w Polsce. Firma powstała w 1925 r. i od początku swego istnienia troszczy się o to, by woda, która trafia do domów łodzian była doskonałej jakości. Zgodnie z realizowaną od lat polityką miasta, mającą na celu ciągłą poprawę parametrów wody, ZWiK każdego roku inwestuje w ulepszanie procesów jej uzdatniania oraz modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej. Ponadto ZWiK przy współpracy władz miasta wspiera proces przyłączania łodzian do miejskiego systemu kanalizacyjnego. Dba również o zabezpieczanie ciągłości dostaw wody oraz ochronę zasobów wodonośnych, które eksploatuje.

 

Łódź może pochwalić się efektywnym i bezpiecznym systemem zaopatrującym mieszkańców w wodę o dużej czystości chemicznej i mikrobiologicznej, jak i wysokim stopniu mineralizacji. Wynika to z faktu, iż łódzki system wodociągowy jest mocno zdywersyfikowany i oparty głównie o wody głębinowe – posiada 52 studnie. Jakość wody, którą piją łodzianie, jest stale kontrolowana w laboratoriach ZWiK, które są przygotowywane do akredytacji w 2013 roku. Walory łódzkiej wody docenili polscy naukowcy, którzy w przeprowadzonych badaniach nie wykryli w niej chorobotwórczych mikroorganizmów ani szkodliwych substancji, odkryli zaś, że zawiera duże ilości potrzebnych pierwiastków i związków chemicznych. Woda dostarczana przez ZWiK nie tylko spełnia surowe wymagania jakościowe oraz wszelkie wymogi sanitarne (jej jakość porównywalna jest z niektórymi butelkowanymi wodami mineralnymi), ale również jest jedną z najrańszych spośród „Kranówek” produkowanych w dużych miastach w Polsce.

 

Obok rozbudowanego systemu miejskich studni głębinowych, ciągle udoskonalane są procesy uzdatniania wody. Obecny system dezynfekcji jest w pełni bezpieczny, przyjazny ludziom i środowisku. W nowoczesnej, gruntownie zmodernizowanej stacji uzdatniania wody podziemnej na Dąbrowie wytwarza się podchloryn sodu w drodze elektrolizy roztworu soli spożywczej.

 

ZWiK dba również o kondycję rurociągów (łączna ich długość w Łodzi wynosi ponad 2000 km). Po raz pierwszy w Polsce do remontu magistral wodociągowych wykorzystano właśnie w Łodzi metodę cementowania. ZWiK stosuje ją od 1991 roku. Firma świadczy też wiele usług dodatkowych takich jak m.in. TV inspekcje studni głębinowych i kanałów, laboratoryjne badanie wody i ścieków, cementowanie rurociągów, bezwykopowe naprawy kanałów systemem Quick-Lock.

 

Łódzka firma wodociągowa od lat jest ceniona za fachowość, solidność i terminowość. Przedsiębiorstwo gwarantuje jakość świadczonych usług 88-letnią tradycją oraz doskonałymi referencjami klientów i partnerów handlowych. Potwierdzają to także liczne certyfikaty: ISO 9001:2008 System Zarządzania Jakością, ISO 14001:2004 System Zarządzania Środowiskowego oraz wielokrotnie już przyznawany Certyfikat „Przedsiębiorstwo FAIR PLAY”.