Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

w Bochni Sp. z o.o.  

32-700 Bochnia

ul. Majora Bacy 15

tel. 14 614 95 00 

fax 14 614 95 13

e-mail: wodkan@pro.onet.pl

 

 

Bochnia – miasto wielowiekowej tradycji, którego pochodzenie

i funkcjonowanie wiąże się nieodłącznie z istnieniem kopalni soli, będącej dziś jedną z głównych atrakcji turystycznych miasta. Wzmianki dotyczące wodociągów w Bochni sięgają ponad pięciuset lat. Pierwsze informacje pojawiają się we wpisie aktu lokacyjnego miasta z 1253 roku. W ciągu wieków Włodarze Bochni borykając się z wieloma trudnościami, których nastręczały ciężkie czasy zawieruchy historycznej, wojen i zaborów,

z lepszym lub gorszym skutkiem starali się rozwijać zaopatrzenie miasta

w wodę i rozwiązywać problemy z odprowadzaniem nagromadzonych ścieków. Od XIV w wodę dostarczano za pomocą drewnianych rur wydrążonych w pniach dębowych o średnicy zewnętrznej 25 cm. W czasach zaboru austriackiego, w wyniku nieustannych napraw zdecydowano

o wymianie rur drewnianych na żelazne.

 

 

O wiedzy i umiejętnościach ówczesnych rurmistrzów niechaj świadczy fakt, że w Bydgoszczy do ok. 1800 roku „pracowały” wodociągi zaprojektowane

i zbudowane przez Walentego z Bochni. Jednak dopiero w 1909 roku, dzięki staraniom burmistrza Ferdynanda Maissa, uroczyście otwarto bocheńskie wodociągi miejskie, tym samym Bochnia, jako trzecie miasto galicyjskie po Krakowie i Lwowie stała się posiadaczką nowoczesnego, jak na owe czasy, wodociągu. Od ponad 100 lat miasto oplata sieć rurociągów, za pomocą których mieszkańców zaopatruje się w wodę i odprowadza ścieki. System wodociągowo-kanalizacyjny solnego grodu został jeszcze bardziej rozbudowany w wyniku realizacji inwestycji unijnej pn. „Zaopatrzenie 

w wodę i kanalizacja Bochni”. Zakres prac umożliwił pokrycie Gminy Miasta Bochnia w 98% infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. MPWiK odbiera ścieki sanitarne również z terenów Gminy Rzezawa oraz Gminy Bochnia.

Za pomocą kolektorów i przepompowni, ścieki kierowane są do oczyszczalni mechaniczno-biologicznej z redukcją związków biogennych, o wydajności 9100 m³/dobę.

 

 

W ostatnich latach zaopatrzenie w wodę, o jakości spełniającej surowe wymogi dyrektyw unijnych, stało się dla Spółki zadaniem priorytetowym. Bocheński ZUW czerpie wodę za pomocą ujęcia powierzchniowego na rzece Rabie, a następnie woda trafia do prawdziwej fabryki czystej wody produkowanej z użyciem najnowocześniejszej technologii. Po przejściu skomplikowanego procesu uzdatniania, woda za pomocą pomp wtłaczana jest do systemu wodociągowego. Działania przeprowadzone przez MPWiK

w ramach projektu stanowiły ogromne przedsięwzięcie pod względem technicznym, organizacyjnym, finansowym, a także społecznym. Zarówno Zarząd Spółki jak i pracownicy mają nadzieję, że dzięki tym inwestycjom wodociągi bocheńskie będą dobrze służyć mieszkańcom przez następne sto lat.