Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Oświęcimiu

32-603 Oświęcim

ul. Ostatni Etap 6

tel. 33 843 28 14

fax 33 843 17 15

e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

www.pwik.oswiecim.pl

 

Oświęcimskie wodociągi istnieją już ponad 60 lat. 1 stycznia 1955 roku rozpoczęło działalność Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

w Oświęcimiu, w którym wyodrębnionojego Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Początki były stosunkowo skromne: zakład posiadał jedną stację wodociągową o wydajności ok. 1000 m³/d, sieć wodociągową długości 25 km, sieć kanalizacyjną długości 34 km, 19 członków załogi (dane z roku 1957).

 

 

Kolejne dziesięciolecia to okres wytężonej pracy w celu zapewnienia dostawy wody dla rozwijającego się miasta. Odczuwany deficyt w dostawie wody zmuszał do nieustannej rozbudowy urządzeń i sieci, do budowy lub adaptacji nowych obiektów. A wszystko to przy jednoczesnej dbałości o jakość dostarczanej wody oraz rozwój i jakość innych usług. Dopiero w latach 70. ubiegłego wieku udało się rozwiązać problem niedoboru wody. Zakład dysponował już wtedy dwoma stacjami wodociągowymi o łącznej wydajności 18 tys. m³ na dobę, sieć wodociągowa liczyła ponad 180 kilometrów, a kanalizacyjna prawie 100 kilometrów.

 

 

Koniec XX wieku to czas nowych wyzwań i konieczność funkcjonowania

w nowych warunkach ekonomicznych. To moment otwarcia się na nowe materiały i technologie, coraz większej troski o zadowolenie klienta. Dla przykładu w latach 90. ubiegłego wieku zmieniono technologię dezynfekcji wody - chlor gazowy został zastąpiony dwutlenkiem chloru, a podchloryn sodu - promieniami UV. Jakość wody znacznie się poprawiła pod względem smaku, zapachu i walorów zdrowotnych.

 

 

Stale prowadzona jest modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Przedsiębiorstwo inwestuje w nowe generacje energooszczędnych pomp

i falowników regulujących ciśnienie wody. Zmianie uległa też forma działalności – od 1998 roku oświęcimskie wodociągi funkcjonują jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami są Miasto oraz Gmina Oświęcim. W 2004 roku przedsiębiorstwo wdrożyło system zarządzania jakością, zgodny z normą ISO 9001:2000, potwierdzony odpowiednim certyfikatem. Obecnie przedsiębiorstwo obsługuje dwie stacje wodociągowe o łącznej wydajności 17 300 m³ na dobę, sieć wodociągową z przyłączami o łącznej długości ok. 483 km, sieć kanalizacyjną w systemie rozdzielczym o łącznej długości 214 km, centralną hydrofornię

ze zbiornikami wyrównawczymi o pojemności 6 tys. m³, dwie hydrofornie lokalne i przepompownię ścieków. Zatrudnia 124 pracowników. Z usług spółki korzysta 100% mieszkańców miasta i 100% mieszkańców gminy.

 

 

W roku 2004 został uruchomiony system biomonitoringu "Symbio" wykorzystujący małże słodkowodne do kontroli jakości wody surowej. Od wielu lat jakość produkowanej wody spełnia wszelkie normy wymagane prawem polskim i międzynarodowym. Nad jakością wody czuwa własne laboratorium wybudowane i wyposażone w roku 2010, posiadające certyfikat akredytacji AB 1353 z dnia 9 sierpnia 2012 roku. Na podstawie uzyskanej akredytacji nasze labolatorium może wykonywać badania wody dla klientów i instytucji.Od kilku lat uczestniczymy w międzylaboratoryjnych badaniach porównawczych.

W 2012 roku został oddany do użytku nowy budynek "Biura Obsługi Klienta" z częścią administracyjną, przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych - oddzielono w ten sposób część dostępną dla interesantów, od części technologicznej przedsiębiorstwa. Pracownicy BOK służą naszym Klientom informacjami na temat świadczonych usług, pośredniczą w załatwieniu wszelkich spraw formalnych, w tym w zawieraniu umów, wyjaśnianiu kwestii technicznych, finansowych i innych. 

 

 

Na przełomie 2011/2012 roku przedsiębiorstwo rozpoczęło wdrażanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy. System taki eliminuje konieczność wejścia pracownika dokonującego odczytu do studni lub pomieszczenia, w którym znajduje wodomierz, a tym samym pozwala na dokonanie odczytu w dowolnej chwili bez względu na obecności odbiorcy. Odczyt dokonywane są drogą radiową z odłegłości do kilkuset metrów. Do połowy 2015 roku nasza firma wprowadziła odczyt radiowy u ponad 3tys. odbiorców (głównie osób fizycznych) i sukcesywnie zwiększa się ilość odbiorców objętych tym systemem. Moduły radiowe stopniowo instalowane są również w punktach należących do odbiorców prawnych (m.in. wodomierze główne w budownictwie wieloklatkowym) oraz tych punktach, gdzie tradycyjny odczyt jest utrudniony.

W ostatnich latach, przy zaangażowaniu wszystkich pracowników przedsiębiorstwa, został stworzony system gwarantujący pełne zaopatrzenie miasta i gminy w wodę, także w czasie wielomiesięcznej suszy. Oświęcimskim wodociągom nie zagrażają też powodzie, które często nawiedzają region i samo miasto. Ciągłą troską kierownictwa firmy pozostaje zadowolenie odbiorców usług, a także dążenie do utrwalenia uzasadnionego wizerunku oświęcimskich wodociągów jako przedsiębiorstwa nowoczesnego, sprawnie działającego i zarządzanego, otwartego na innowacje, przyjaznego klientowi i środowisku naturalnemu. Firma od lat utrzymuje stałe zatrudnienie, stawia na fachowców, którym stwarza szansę podnoszenia kwalifikacji, daje też możliwość zdobycia doświadczenia młodym w ramach praktyk i staży absolwenckich. Tajemnicą sukcesu polityki kadrowej spółki jest przyjazna atmosfera pracy, profesjonalizm oraz przekonanie, że za prawidłowe funkcjonowanie firmy odpowiedzialny jest każdy członek załogi.