SEWiK Tatrzańska Komunalna

Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

34-500 Zakopane

ul. Kasprowicza 35c

tel. 18 202 44 50 

     18 202 44 60

fax 18 202 44 54

e-mail: sewik@sewik.com.pl

www.sewik.com.pl

 

Spółka SEWiK istnieje od 1992 roku, kontynuując tradycję wodociągów
działających w Zakopanem już od 1906 roku. Aktualnie obsługuje ponad: 7,1 tys. odbiorców, zaopatrując w wodę 30 tys. mieszkańców Zakopanego i ponad 2,5 mln turystów odwiedzających stolicę Tatr każdego roku. Przy czym liczba odbiorców podłączonych do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej systematycznie wzrasta.

 

 

Uzdatnianie i dostawa wody pitnej
Woda dostarczana przez Spółkę pochodzi z pięciu powierzchniowych ujęć wody o łącznej zdolności produkcyjnej około 1100 m3/h oraz sześciu ujęć wody źródlanej, których łączna zdolność produkcyjna wynosi około 370 m3/h. Należy podkreślić, że ujmowana woda jest bardzo dobrej jakości i nie wymaga zaawansowanych technik uzdatniania.

 

Odbiór i oczyszczanie ścieków
Ścieki powstające na terenie Zakopanego i obsługiwanej części gminy Kościelisko odprowadzane są siecią kanalizacyjną o łącznej długości ok. 300 km. W jej skład wchodzą kolektory, przyłącza kanalizacyjne oraz przepompownie ścieków. Sumaryczna długość kolektorów wynosi ok. 200 km, natomiast długość przyłączy kanalizacyjnych ponad 100 km. Działanie dwóch mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków oparte jest na zastosowaniu nowoczesnych procesów pozwalających na pełne usuwanie związków biogennych.

 

Nowy szlak oczyszczania
Spółka w trosce o dobro i komfort swoich klientów ciągle realizuje nowe inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne. Jedną z nich jest realizacja Projektu pod nazwą "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Miasta Zakopane", w ramach działania 1.1 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM" priorytetu I "Gospodarka wodno-ściekowa" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 
Całkowity koszt projektu to 38 315 824,38 zł, a kwota dofinansowania to

16 443 720,37 zł.

 

 

ZAKRES PRAC W RAMACH PROJEKTU:

  • budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na osiedlu Janosówka w Zakopanem;
  • rozbudowa węzła odwadniania osadów na terenie oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem;
  • system sterowania oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem;
  • rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem - etap 1;
  • rozbudowa oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem - etap 2;
  • rozbudowa węzła mechanicznego oczyszczalni ścieków Łęgi w Zakopanem;
  • przebudowa dróg i remont placów manewrowych na terenie oczyszczalni ścieków Łęgi i Spyrkówka w Zakopanem;
  • dostawa samochodu specjalistycznego do czyszczenia sieci kanalizacyjnej.