Wodociąg Marecki Sp. z o.o. 
05-270 Marki

ul. S. Żeromskiego 30
tel. 22 781 35 32 

          22 771 46 93
e-mail: biuro@wodociagmarecki.pl
www.wodociagmarecki.pl

W tym roku Wodociąg Marecki obchodził 18 urodziny. To najwyższy czas, by obsługę klienta przenieść z prowizorycznych pomieszczeń do budynku, w którym zastosowano nowatorskie rozwiązania ekologiczne.

 

Mała spółka z niedużego miasta zrealizowała wielką inwestycję. Wodociąg Marecki wykonał tytaniczną pracę, by niemal od zera zbudować system kanalizacji sanitarnej.

 

Marki to nieduże, lecz dynamicznie rozwijające się miasto, graniczące z Warszawą. Wielu osobom kojarzy się zapewne z korkami komunikacyjnymi. Prowadząca przez miasto droga krajowa nr 8 jest trasą tranzytową, którą przejeżdża ponad 60 tys. pojazdów dziennie. Odczuwalna poprawa sytuacji ma nastąpić jesienią 2017 roku, kiedy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odda do ruchu obwodnicę, usprawniającą przejazd na północny-wschód kraju.

 

Inny problem infrastrukturalny, niewidoczny dla okazjonalnych kierowców, ale szalenie uciążliwy dla mieszkańców, zniknął kilka lat temu. Na przełomie ubiegłego i obecnego wieku Marki nie miały sieci kanalizacji sanitarnej. Codziennie do miasta przyjeżdżały dziesiątki wozów asenizacyjnych, by opróżniać zbiorniki bezodpływowe, gromadzące ścieki bytowe, co dodatkowo zwiększało intensywność ruchu pojazdów. 

 

Stacja uzdatniania wody niedługo będzie mieć młodszego brata. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem spółka wybuduje SUW w północno-zachodniej części Marek.

 

Rozwiązania problemu podjęła się nieduża i młoda spółka – Wodociąg Marecki, która została powołana do życia w 1999 roku. W pierwszym roku eksploatowała zaledwie kilka kilometrów sieci wodociągowej i stację uzdatniania wody. Od 2002 roku doszło 10 kilometrów sieci sanitarnej i jedna pompownia ścieków, które przekazał marecki samorząd.

 

Dotkliwy brak kanalizacji sanitarnej wymagał podjęcia zdecydowanych działań inwestycyjnych – wspomina Kajetan Paweł Specjalski, dyrektor zarządu Wodociągu Mareckiego. Z analiz wynikało, że trzeba wybudować co najmniej 150 km sieci kanalizacji sanitarnej, co przekraczało własne możliwości małej spółki, więc postarała się o wsparcie finansowe z Brukseli. Od 2007 roku przygotowywano niezbędną dokumentację aplikacyjną, w maju 2010 roku podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dysponentem środków unijnych) o dofinansowanie przedsięwzięcia, a w styczniu 2012 roku Komisja Europejska potwierdziła przyznanie dotacji z Funduszu Spójności.

 

System kanalizacyjny powstawał dwuetapowo. W ramach pierwszego etapu zbudowano ponad 155 km sieci, w tym kolektor, którym dostarczane są ścieki do Warszawy. Z analiz techniczno-ekonomicznych jednoznacznie wynikało, że korzystanie z usług oczyszczania ścieków w stołecznej „Czajce” jest rozwiązaniem lepszym – pod względem i finansowym, i ekologicznym – niż budowa i eksploatacja własnej oczyszczalni ścieków w Markach. W drugim etapie inwestycji spółka wybudowała ponad 28 km sieci sanitarnej. Niebawem będzie liczyć łącznie 200 km – podkreśla Kajetan Paweł Specjalski.

 

Zbiorniki na wodę stabilizują sytuację, gdy w letnie miesiące pobór wody jest najwyższy.

 

Realizacja wielkiej inwestycji wymagała równie wielkich pieniędzy. Pierwszy etap robót pochłonął 145 mln zł brutto. Wartość dotacji unijnej sięgnęła niemal 77 mln zł. Wydatki drugiego etapu inwestycji zamknęły się kwotą prawie 29 mln zł brutto, w tym zastrzyk z UE wyniósł niemal 11 mln zł. W gromadzeniu wkładu własnego wsparcia udzielał spółce najpierw samorząd, potem pomocne dłonie wyciągnęli inni, m.in. Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udzielając pożyczek na kwotę 17, 5 mln zł na preferencyjnych warunkach.


NFOŚiGW i samorząd Marek okazały też nieocenioną pomoc przy kolejnym przedsięwzięciu – finansowaniu programu przyłączeń. Za aprobatą władz miasta i przy współfinansowaniu usług Zespołu Projektowego, spółka przygotowała prawie 5 tys. projektów podłączeń do sieci. Na ich budowę NFOŚiGW udzielił ponad 13 mln zł dotacji i preferencyjnej pożyczki.

 

Dzięki wdrożeniu tego programu udało się znacząco obniżyć mieszkańcom koszt przyłączenia do sieci – zauważa Anna Zmysłowska, dyrektor ds. inwestycji Wodociągu Mareckiego.

 

O skali projektu świadczą następujące dane: w 2006 roku do sieci kanalizacyjnej było podłączonych 1926 gospodarstw domowych, a w 2016 roku już 9912; jedenaście lat temu spółka zafakturowała sprzedaż 232,4 tys. m3 ścieków, a rok temu pięciokrotnie większą (1,15 mln m3).

 

Spółka dysponuje specjalistycznym sprzętem, dzięki któremu utrzymuje sieć kanalizacyjną w dobrym stanie.

 

Powodzenie w realizacji tych ambitnych planów nie oznacza, że Wodociąg Marecki spocznie na laurach – choć Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój wyróżniła go Złotym Laurem. Miasto szybko się rozrasta i niezbędne są kolejne inwestycje w gospodarkę wodno-kanalizacyjną – podkreśla Jacek Orych, burmistrz Marek. W 2016 roku jeden z portali na pierwszym miejscu w rankingu umieścił Marki – pod względem liczby budowanych mieszkań w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.

 

Wodociąg Marecki po raz trzeci więc aplikuje o unijne pieniądze.

 

Dla mieszkańców duże znaczenie będą mieć dwie inwestycje: uruchomienie drugiej stacji uzdatniania wody oraz rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. Powiększając ją o 15 km, da się szansę wybudowania przyłączy około 300 właścicielom nieruchomości, na czym skorzysta ponad tysiąc mieszkańców – mówi Kajetan Paweł Specjalski.

 

Wartość inwestycji, obejmujących także budowę zaplecza dla specjalistycznego samochodu do celów bieżącej eksploatacji sieci kanalizacyjnej oraz wprowadzenie systemu monitoringu sieciowych przepompowni, sięgnie 42 mln zł brutto (zakłada się, że wsparcia na poziomie 23,8 mln zł udzieli UE).

 

Naszą ambicją jest rozwijanie infrastruktury służącej mieszkańcom, przy jednoczesnym zachowaniu i dyscypliny finansowej, i wysokich standardów ekologicznych – akcentuje Kajetan Paweł Specjalski.

 

Firma prowadzi wśród dzieci działania edukacyjne na temat wody. Na zdjęciu – wycieczka szkolna.

 

Przykładem są starania miejskiej spółki o ograniczenie kosztów zużycia energii elektrycznej, w tym pomysł zainstalowania elektrowni solarnej, która ma pokryć część zapotrzebowania na energię w ciągu dnia. W nowym biurowcu do ogrzewania i wentylacji pomieszczeń używana jest pompa ciepła, wykorzystująca uzdatnioną wodę, która obniża energochłonność. W nowoczesnej stacji uzdatniania wody, która ma powstać w północno-zachodniej części miasta, powietrze w hali technologicznej również będzie osuszane za pomocą urządzenia zasilanego pompą ciepła.

 

Wodociąg Marecki czuje się częścią lokalnej społeczności. Wspiera różne inicjatywy, w tym działania edukacyjno-promocyjne na rzecz picia „kranówki”, choćby przez zainstalowanie we wszystkich publicznych szkołach podstawowych „Źródełek Markowej Wody”. Jest też partnerem budowy w sercu miasta wodnych atrakcji nie tylko dla dzieci.

 

Jedną z ostatnich inwestycji Wodociągu Mareckiego jest zakup saturatora. W ten sposób spółka przekonuje, że warto pić marecką kranówkę.
Wodociąg Marecki jest częścią lokalnej społeczności, dlatego uczestniczy w miejskich imprezach, organizując m.in. gry i zabawy.