Zakład
Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów

96-320 Mszczonów 

ul. Spółdzielcza 105

tel. 46 858 00 81 

fax 46 858 00 91

e-mail: zgkimmszczonow@wp.pl

www.bip.zgkim.mszczonow.pl

 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Mszczonów prowadzi działalność w zakresie:

  • wydobycia, uzdatniania i sprzedaży wody pitnej
  • oczyszczania ścieków
  • eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  • wywozu stałych i płynnych nieczystości
  • administracji gminnych budynków mieszkalnych
  • innych usług na rzecz miasta i gminy.

 

Ponadto, na mocy porozumienia międzygminnego, obsługuje również infrastrukturę wodociągowo- kanalizacyjną gminy Żabia Wola.

 

Pracownicy biura

 

Woda dla gminy Mszczonów pochodzi z siedmiu ujęć głębinowych, a dla gminy Żabia Wola z trzech i płynie 450-kilometrową siecią wodociągową. Mieszkańcy Mszczonowa zaopatrywani są w wodę dzięki dwóm stacjom jej uzdatniania: 1000-lecia (50 m3/h) i Badowo-Mściska (100 m3/h). Do sieci wodociągowej miasta podawana jest także woda geotermalna, a pobierana dwoma ujęciami wiejskimi posiada tak wysoką jakość, że trafia do sieci bez uzdatniania. 

 

Oczyszczalnia ścieków – reaktory biologiczne

 

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, oddana do eksploatacji w roku 1993, zlokalizowana jest w odległości ok. 1,5 km na północny zachód od centrum Mszczonowa. Jej maksymalna przepustowość wynosi 1900 m3/d, a ścieki doprowadzane są 30-kilometrową siecią kanalizacyjną. Pochodzą one od osób prywatnych, mieszkańców bloków wielorodzinnych oraz z zakładów przemysłowych i jednostek administracyjnych. Ścieki z szamb indywidualnych dowożone są wozami asenizacyjnymi. W 2015 roku zakończyła się kompleksowa modernizacja oczyszczalni, polegająca na dostosowaniu procesów technologicznych do aktualnych wymagań zarówno pod względem jakości ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika, jak i unowocześnienia rozwiązań technicznych. 

 

Ujęcie wody 1000-lecia
Oczyszczalnia ścieków – budynek techniczny