Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku

Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 4

09-100 Płońsk

tel. 23 662 42 78 

        662 32 23

fax 23 662 32 23

e-mail: pgk@pgk.plonsk.pl

www.pgk.plonsk.pl

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. istnieje od 1959 roku. Dziś to nowoczesna firma, której celem jest świadczenie usług komunalnych na najwyższym poziomie. Szeroki zakres prowadzonej działalności, doskonałe wyposażenie techniczne oraz doświadczenie i fachowość pracowników firmy sprawiają, że PGK w Płońsku cieszy się uznaniem wśród klientów.

 

 

Działalność przedsiębiorstwa obejmuje m.in.:

• pobór wody ze źródeł podziemnych do zaopatrzenia miasta;

• uzdatnianie wody w nowoczesnej stacji wodociągowej wg tech- nologii amerykańskiej firmy Culligan;

• dystrybucję wody do odbiorców przez system sieci podziemnych;

• odbiór, wywóz i zagospodarowanie nieczystości stałych i płynnych;

• odbiór ścieków komunalnych i przemysłowych oraz przesyłanie ich do oczyszczalni miejskiej;

• oczyszczanie ścieków dopływających systemem kanalizacji i dowożonych w urządzeniach zainstalowanych w oczyszczalni ścieków w technologii BIWATER;

• utrzymanie miejskich sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w stanie sprawności eksploatacyjnej;

• utrzymywanie stref ochronnych ujęć wody;

• programowanie i planowanie rozwoju miejskiej gospodarki wod- nej i ściekowej;

• prowadzenie badań laboratoryjnych na potrzeby własne i zlece- nie innych podmiotów;

• mechaniczne omiatanie ulic i placów;

• sprzedaż paliw płynnych.

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. daje zatrudnienie ok. 250 osobom.

 

W strukturze Przedsiębiorstwa wyodrębnione są trzy zakłady:

• Zakład Wodociągów i Kanalizacji;

• Zakład Zagospodarowania Odpadów;

• Zakład Oczyszczania Miasta.

 

Każdy z ww. zakładów bazuje na najnowocześniejszych rozwiązaniach technologicznych, dzięki czemu świadczone usługi są wysoce zmechanizowane przy zachowaniu najwyższych standardów jakości.