Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
96-300 Żyrardów 

ul. Czysta 5
tel. 46 855 40 41 

       46 855 40 42 

fax 46 855 32 80
e-mail:
pgk@zyrardow.pl
www.pgk.zyrardow.pl

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Żyrardów" Sp. z o.o. realizuje usługi w zakresie dostawy wody, odbioru i oczyszczania ścieków, wykonawstwa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, eksploatacji sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnych oraz świadczy usługi utrzymania zieleni miejskiej, odbioru i transportu nieczystości stałych, płynnych, zapewniając najwyższą jakość wykonywanych usług w sposób terminowy, rzetelny i wiarygodny przy użyciu najnowocześniejszych technologii w celu pełnego zaspokojenia wymagań i oczekiwań klientów, prawnych oraz własnych.