AQUA S.A.

43-300 Bielsko-Biała

ul. 1 Maja 23

tel. 33 82 80 200

e-mail: aqua@aqua.com.pl www.aqua.com.pl

 

AQUA S.A. jest firmą wodociągowo-kanalizacyjną działającą na terenie Podbeskidzia i okolicznych gmin. Podstawową działalnością Spółki jest pobór, uzdatnianie i dostawa wody pitnej oraz odbieranie i oczyszczanie ścieków. Codziennie Spółka dostarcza około 60 mln litrów wody i oczyszcza 50 mln litrów ścieków. W zakresie oferowanych usług obsługuje gospodarstwa domowe, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje publiczne a także zakłady przemysłowe i usługowe.

 

Spółka posiada dwie duże i kilka mniejszych stacji uzdatniania wody, około 2000 km sieci wodociągowej i około 1100 km sieci kanalizacyjnej. Spółka oczyszcza ścieki w dwóch mechaniczno-biologicznych oczyszczalniach ścieków zapewniających usuwanie związków biogennych.

 

Szczególną misją Spółki jest niezawodne dostarczanie wysokiej jakości zdrowej wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków, w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska. Osiągnięcie założonej strategii i misji Spółki jest możliwe dzięki realizacji wytyczonych dla Spółki celów. Zgodnie z przyjętymi założeniami, cele realizowane przez Spółkę podzielone są na trzy zasadnicze grupy tematyczne: dotyczące klientów, akcjonariuszy i środowiska naturalnego. Spółka realizuje przyjętą strategię w zgodzie z obowiązującym prawem i funkcjonującym w organizacji Zintegrowanym Systemem Zarządzania w oparciu o normy: ISO 9001:2008, 14001:2004 oraz ISO 22000:2005. System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności w firmie został certyfikowany jako pierwszy w Unii Europejskiej w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Uznawany jest on za wzorcowy w branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Dodatkowo Laboratorium Centralne AQUA S.A. posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na zgodność z normą ISO 17025:2005.

 

AQUA S.A. jest pierwszą firmą wodociągowo-kanalizacyjną w Polsce, która zastosowała pompy ciepła jako alternatywne źródło energii. Wdrożone pompy ciepła wykorzystywane są do ogrzewania obiektów produkcyjnych oraz pływalni. Źródłem ciepła są woda bądź ścieki. Zastosowana technologia jest w pełni przyjazna środowisku i polega na wykorzystaniu alternatywnych (odnawialnych) źródeł energii, dzięki czemu udało się zmniejszyć zużycie tradycyjnych nośników energii. Pobór energii z dolnego źródła nie wpływa negatywnie na przebieg podstawowych procesów realizowanych przez Spółkę, tj. uzdatniania wody i oczyszczenia ścieków.

 

AQUA – CODZIENNIE PRACUJEMY NA DOBRĄ OPINIĘ:

Grudzień 2011 – AQUA otrzymała czwarty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, przyznany przez BBC.

Grudzień 2011 – AQUA otrzymała Certyfi kat "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2011 oraz Srebrny Laur.

Listopad 2011 – Medal Europejski za analizy laboratoryjne.

Czerwiec 2011 – AQUA S.A. otrzymała Złotą Odznakę Honorową za zasługi dla Województwa Śląskiego, przyznawaną przez Sejmik Województwa Śląskiego.

Czerwiec 2011 – AQUA S.A. otrzymała wyróżnienie Ekolaury Dekady 2011 w kategorii gospodarka wodno-ściekowa za "Modernizację Oczyszczalni Ścieków w Komorowicach z wykorzystaniem metody dynamicznego zasilania stopniowego".