Jastrzębski Zakład Wodociągów

i Kanalizacji S.A.

44-335 Jastrzębie-Zdrój

ul. Podhalańska 7

tel. 32 478 77 77

fax 32 478 77 79

e-mail: sekret@jzwik.com.pl

www.jzwik.com.pl

 

Historia

 

Jastrzębski Zakład Wodociągów i Kanalizacji S.A. powstał 01.05.1994 r.,

z przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Wodzisławiu Śl. Powstanie JZWiK S.A. spowodowało skupienie całości spraw związanych

z gospodarką wodno-ściekową w rękach jednego podmiotu gospodarczego, co zmniejszyło koszty utrzymania sieci, zwiększyło dyspozycyjność służb eksploatacyjnych oraz umożliwiło prawidłowe planowanie inwestycji i remontów, uwzględniając potrzeby miasta. Z PWiK przejęte zostało 200 km sieci wodociągowej (95% z rur stalowych), na której straty wynosiły

w 1992 r. 33%, oraz 60 km sieci kanalizacji sanitarnej, również w złym stanie technicznym. Dodatkowo od sołeckich spółek wodociągowych przejęto 60 km sieci wodociągowej, gdzie straty wody dochodziły do 60%.

 

Współpraca

 

Od początku swojej działalności głównym celem naszej firmy jest: służba lokalnemu społeczeństwu oraz ochrona środowiska naturalnego na terenach gmin Jastrzębie-Zdrój. Obszar ten w 1998 r. został powiększony o gminy Godów i Mszana. Pierwszym efektem wspólnych działań była modernizacja oczyszczalni ścieków: Ruptawa i Dolna oraz budowa 44 km kanalizacji sanitarnej w latach 1998-2001. W 2001 r. JZWiK S.A. wybudował rurociąg przesyłowy wody pitnej z Republiki Czeskiej. Owocem tego przedsięwzięcia jest najniższa cena wody w naszym rejonie. Zaletą czeskiej wody jest przede wszystkim pochodzenie z terenu bezpiecznego ekologicznie. Są to wysoko położone źródła rzek górskich, gdzie tereny zlewni otoczone są lasami, a woda spływa do nas grawitacyjnie. Obecnie większość wody, bo ok. 85 % dostarczana jest do naszego miasta z Republiki Czech, pozostała część pochodzi z GPW S.A.

 

 

Fundusze unijne

 

Bardzo ważnym wydarzeniem było otrzymanie w 2004 r. dofinansowania

z europejskiego Funduszu Spójności, które wyniosło 84 % wartości kosztów kwalifikowanych co dało nam kwotę 28,5 mln. euro. W ramach projektu „Gospodarka ściekowa na terenie gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów”, który realizowany był w latach 2004-2011 wybudowano 244 km sieci kanalizacyjnej, powstało 57 przepompowni ścieków, cztery punkty zlewcze, zlikwidowane zostały cztery nierentowne oczyszczalnie ścieków oraz nastąpiła modernizacja OŚ Ruptawa.

 

Pozytywna Edukacja Ekologiczna

 

JZWiK S.A. od wielu lat prowadzi proces edukacji dzieci i młodzieży w celu zwiększenia świadomości prośrodowiskowej i zachęcenia do świadomych działań na rzecz środowiska naturalnego. Podczas realizacji projektu „Gospodarka ściekowa na terenie gmin Jastrzębie Zdrój, Mszana, Godów”

w ramach modernizacji OŚ Ruptawa powstało również Centrum Edukacji Ekologicznej. Od tego momentu uczniowie mogą nie tylko zwiedzać OŚ

i poznawać ciąg technologiczny, ale również biorą czynny udział w zajęciach. W sali konferencyjnej zdobywają wiedzę teoretyczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Ważnym elementem edukacji jest omawianie deficytu wody pitnej na świecie oraz sposoby oszczędzania wody w domu. Kolejnym etapem są zajęcia w interaktywnej sali dydaktycznej, która jest jedyną taką salą w Polsce.

 

 

Dzięki interaktywnym formom przedstawiającym naturalny zbiornik wody, SUW, dom jednorodzinny i OŚ, odwiedzający mogą śledzić proces obiegu wody w przyrodzie, a także utrwalić zdobytą wcześniej wiedzę.

 

Dużą atrakcją sali dydaktycznej jest idealnie odwzorowana makieta OŚ Ruptawa. Aby ułatwić zapamiętanie przekazanych informacji JZWiK S.A. wydał komiks edukacyjny o przygodach dwóch kropelek pt. „Historia z przyrody

o obiegu wody”. Książeczka ta w zabawny sposób opisuje jak woda krąży

w przyrodzie oraz poszczególne etapy oczyszczania ścieków. W CEE korzystać można również z mini laboratorium wyposażonego w sprzęt, odczynniki i mikroskop. Oferta edukacyjna CEE skierowana jest głównie do szkół, przedszkoli i ma na celu podwyższenie świadomości ekologicznej oraz propagowanie pozytywnych działań ekologicznych. Rocznie CEE odwiedza

ok. 2000 uczniów i przedszkolaków.

 

Co roku organizujemy konkurs z okazji Światowego Dnia Wody, który cieszy się dużym zainteresowaniem wśród uczniów nie tylko jastrzębskich szkół. Staramy się również brać udział w imprezach propagujących postawy proekologiczne m.in. angażujemy się w obchody Dnia Ziemi organizowane przez UM Jastrzębia-Zdrój.

 

JZWiK S.A. między innymi uzyskał dwukrotnie Nagrodę Główną „Przedsiębiorstwo Fair Play”, „Czarny Diament”, „Złoty Laur Umiejętności

i Kompetencji”, „Diament miesięcznika Forbes” i wiele innych. Obecnie JZWiK S.A. dysponuje dwiema zmodernizowanymi OŚ: Ruptawa i Dolna, 410 km kanalizacji sanitarnej, 530 km sieci wodociągowej (ponad 95% polietylenowej i żeliwnej). Posiadamy 86 przepompowni ścieków oraz pięć pompowni wody.

 

JZWiK S.A. wychodzi z założenia, że praca w naszej firmie to służba ludziom, staramy się nie tylko dostarczać mieszkańcom wodę najwyższej jakości

i odbierać ścieki ale również edukować najmłodszych, którzy skutecznie przekazują osobom starszym wzorce zachowań proekologicznych. Zapraszamy do CEE przy OŚ Ruptawa!