Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach

40-026 Katowice

ul. Wojewódzka 19

tel. 32 603 88 61

fax 32 603 86 14

e-mail: gpw@gpw.katowice.pl

www.gpw.katowice.pl

 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach, które 

w 2012 roku świętuje jubileusz 130 lat Wodociągów Górnośląskich, jest największym w kraju oraz jednym z większych przedsiębiorstw wodociągowych w Europie. Dostarcza swoim kontrahentom wodę najwyższej jakości, pomimo działania na jednym z najbardziej zagrożonych ekologicznie rejonów kontynentu. Z wody dostarczanej przez spółkę korzysta około 3 mln. mieszkańców województwa śląskiego oraz część województwa małopolskiego. Wchodzące w skład przedsiębiorstwa dwa Zakłady Uzdatniania Wody oraz dziewięć Stacji Uzdatniania Wody ujmują i uzdatniają wodę, skąd jest podawana do magistralnej sieci wodociągowej o długości około 900 km.

 

 

Dzięki rozwiniętemu systemowi pierścieniowemu, naszym klientom gwarantujemy dostawę wody o stabilnych parametrach jakościowych w sposób ciągły i niezawodny. Przedsiębiorstwo dysponuje 10 laboratoriami, które są potężnym narzędziem optymalizacji procesów uzdatniania i kontroli jakości wody dystrybuowanej siecią rurociągów.

 

Przedsiębiorstwo posiada instalację do reaktywacji węgli aktywnych. Oferuje zainteresowanym podmiotom wykonanie usługi w zakresie regeneracji granulowanego i ziarnistego węgla aktywnego stosowanego w procesach uzdatniania wody pitnej oraz węgli pochodzących z innych procesów, ale zaliczanych do odpadów różnych niż niebezpieczne lub obojętne.

 

 

Pracownicy przedsiębiorstwa stanowią podstawę jego funkcjonowania. Zapewnia się im stabilne miejsca pracy oraz umożliwia stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Obecnie realizowany jest program szkoleniowy

pt. „GPW SA – Górą pracownik wykwalifikowany”.

 

Dbałość o środowisko naturalne poprzez racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych w imię ich zachowania dla przyszłych pokoleń jest jednym

z zagadnień priorytetowych. W działalności firmy stosowane są rozwiązania proekologiczne m.in. wykorzystujące odnawialne źródła energii i stosowane energooszczędne technologie. Jezioro Goczałkowickie jest jedną

z najważniejszych ostoi ptaków lęgowych i migrujących w południowej Polsce, dlatego zostało włączone do europejskiego programu NATURA 2000.

 

 

Firma odpowiada za zapewnienie rezerwy przeciwpowodziowej w zbiornikach: Goczałkowice i Kozłowa Góra.

 

Przedsiębiorstwo jest inicjatorem i koordynatorem Stowarzyszenia Śląski Klaster Wodny. Dotychczas jest to jedyny klaster wodny w kraju. Inicjatywa ta spotkała się z pozytywnym odzewem wielu środowisk: akademickich, instytucji badawczych, szerokiego środowiska branżowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.

 

Spółka wypełniając swoją misję, którą jest zagwarantowanie wraz z jej partnerami bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców regionu, uczestniczy w realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 dla dobra regionu i jego mieszkańców.

 

 

Przedsiębiorstwo jest organizatorem lub współorganizatorem wielu konferencji, sympozjów i targów. Firma nawiązuje liczne kontakty z podmiotami z zagranicy, które służą wymianie doświadczeń i współpracy badawczej. Wspieramy liczne akcje społeczne, kulturalne i charytatywne. Realizujemy strategię CSR, opierając swoją działalność o zasadę trzech E,

tzn. Ekonomia, Ekologia, Etyka.

 

Prowadzimy działania na rzecz integracji środowiska wodociągowego w regionie. Tradycją stała się organizacja corocznych imprez: latem regat Silesian Water Cluster’s Sailing Cup, a zimą Zimowych Mistrzostw Przedsiębiorstw Wodociągowych w narciarstwie alpejskim.

 

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA w Katowicach za swoją działalność zostało uhonorowane licznymi nagrodami i tytułami.