"Wodociągi – ESOX" Sp. z o.o.

44-310 Radlin

ul. Odległa 138

tel. 32 456 72 48 

fax 32 455 85 78

e-mail:wodociagi@esox.com.pl

www.esox.com.pl

 

„WODOCIĄGI – Esox” Sp. z o.o. z siedzibą w Radlinie są prywatnym przedsiębiorstwem wodociągowym, eksploatującym sieci wodociągowe

i dostarczającym wodę do odbiorców na terenie miast Radlin i Rybnik oraz gminy Marklowice.

 

Przedsiębiorstwo "WODOCIĄGI – Esox" Sp. z o.o. w obecnej formie działa od czerwca 2003 r., jednak początek działalności wodociągowej to

1 czerwca 1994 r. – Spółka została wyodrębniona ze struktur

PHU Esox Sp. z o.o.

 

Działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę realizujemy na bazie własnego majątku, w skład którego wchodzi m.in.:

• około 70 km sieci wodociągowych wraz z przyłączami,

• ujęcie wód głębinowych – cztery studnie o łącznej wydajności 50 m3/h,

• stacja uzdatniania wody,

• dwie pompownie stabilizujące ciśnienie wody oraz

• niezbędny potencjał techniczny.

 

Dostawa wody pitnej do naszych odbiorców realizowana jest na podstawie stosownych zezwoleń. Źródłem zaopatrzenia w wodę jest zarówno eksploatacja studni głębinowych, położonych na terenie leśnym w Radlinie, jak i zakup wody od GPW SA w Katowicach.

 

 

W chwili obecnej "WODOCIĄGI – Esox" Sp. z o.o. dostarczają wodę do około 1200 odbiorców indywidualnych oraz zakładów pracy, z czego największymi odbiorcami są spółdzielnie mieszkaniowe oraz Kompania Węglowa S.A. Oddział KWK „MARCEL” w Radlinie.

 

Przedmiot działalności firmy "WODOCIĄGI – Esox" Sp. z o.o. w umowie spółki został określony bardzo szeroko. Obecnie głównym przedmiotem działalności, poza zbiorowym zaopatrzeniem w wodę, jest przesył

i dystrybucja ciepła, a także usługi budowlane (w szczególności budowa

i remonty sieci kanalizacyjnych, wodociągowych) oraz usługi sprzętowe – wśród nich wynajem koparek, koparko-ładowarek, wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym.

 

Naszym celem jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie

i utrzymanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług, zapewniając

ich kompleksowość opartą na połączeniu i umiejętnym wykorzystaniu profesjonalnej, wielodyscyplinarnej wiedzy inżynierskiej z praktycznym doświadczeniem oraz nowoczesnym zapleczem technicznym.

 

Indywidualne podejście do każdego Klienta pozwala na zdobycie trwałego zaufania. Istotną rolę w naszej świadomości odgrywa również problematyka ochrony środowiska, uwzględniania na każdym poziomie zarządzania.