Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

w Tychach S.A.

43-100 Tychy 

ul. Sadowa 4

tel. 32 325 70 00

fax 32 325 70 05

e-mail: sekretariat@rpwik.tychy.pl

www.rpwik.tychy.pl

 

RPWiK Tychy S.A. jest jednym z największych przedsiębiorstw branży wodociągowo-kanalizacyjnej w województwie śląskim. Spółka jest dzisiaj własnością dziesięciu gmin i miast, na terenie których prowadzi swą działalność, oraz jej pracowników.

 

Przedsiębiorstwo eksploatuje prawie 2000 km sieci wodociągowych

i kanalizacyjnych, a z jego usług korzysta blisko 400 000 osób. Firma posiada pięć samodzielnych, terenowych oddziałów eksploatacji sieci, wyposażonych we własne biura obsługi klienta. Przedsiębiorstwo świadczy kompleksowe usługi z zakresu serwisu, budowy i eksploatacji instalacji wodnych i kanalizacyjnych. Swoje działania realizuje, wykorzystując blisko 200 specjalistycznych jednostek sprzętowych oraz wysokiej jakości oprzyrządowanie techniczne.

 

Realizując strategię dynamicznego rozwoju, RPWiK Tychy S.A. konsekwentnie rozbudowuje zintegrowany system informatyczny zarządzania siecią, wykorzystujący moduły systemowe: informacji przestrzennej GIS (mapa numeryczna), monitoringu (telemetria), obsługi rynku (iBOK), projektowania i sterowania siecią wodociągową (model hydrauliczny).

 

 

Dla zapewnienia komunikacji centrali dyspozytorskiej z kilkuset rozproszonymi punktami sterującymi procesami pracy sieci, system zarządzania wykorzystuje infrastrukturę GSM, w formule GPRS. Infrastruktura teleinformatyczna przedsiębiorstwa zapewnia dostęp on-line do danych systemowych, dzięki czemu praca sieci śledzona jest „na żywo”, przez upoważnione służby techniczne. Całodobowy nadzór dyspozytorski zapewnia optymalną szybkość reakcji na nieprzewidziane zdarzenia awaryjne i natychmiastową regulację parametrów pracy sieci. W efekcie końcowym przedsiębiorstwo utrzymuje wysoką stabilność pracy skalibrowanego systemu wodociągowego, skonfigurowanego w obiegi zamknięte.

 

Dzięki systemowi zarządzania możliwa jest ciągła kontrola podstawowych parametrów pracy sieci – ciśnienia i przepływu – a także kontrola jakości dostarczanej wody. Analiza danych z systemu – w ujęciu dobowym – pozwala na realizację procesu aktywnego poszukiwania wycieków (detekcja), umożliwiając ich wyprzedzającą lokalizację, w stosunku do powierzchniowych objawów awarii.

 

 

Moduł telemetryczny przedsiębiorstwa, wykorzystujący układy sterowania pracą zespołów pompowych, jak również reduktorów ciśnienia, pozwala na utrzymywanie stabilności tego parametru w sieci. Daje też możliwość optymalizowania ilości wtłaczanej do niej wody.

 

Dodatkową odsłoną systemu telemetrycznego jest wdrożony w RPWiK Tychy S.A. kompleksowy system odczytów radiowych wodomierzy obsługiwanych przez firmę.

 

Władze i właściciele spółki konsekwentnie dążą do realizacji wizji przedsiębiorstwa, które brzmi : „Przodująca firma sektora usług komunalnych regionu, spełniająca najwyższe standardy działania w branży usług wodociągowo-kanalizacyjnych, godny naśladowania partner biznesowy”. Efektem tej polityki jest autorski, wewnętrzny system zarządzania pracą, a także wyróżnienia firmy, m.in. w postaci nagród: „Gazele Biznesu”, „Przedsiębiorstwo Fair Play”, „Oskar Budownictwa”, czy „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” (przyznawana przez PIP).