Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej

Sp. z o.o.
43-450 Ustroń

ul. Myśliwska 10
tel. 33 854 35 70

fax 33 854 37 25
e-mail:
wzc@wzc.com.pl
www.bip.wzc.com

 

 

Historia Wodociągów na Śląsku Cieszyńskim liczy sobie ponad 120 lat i sięga roku 1894, kiedy to wybudowano pierwsze ujęcie wody na potoku Tyra na stokach góry Jaworowy (obecnie Republika Czeska). Cały wodociąg zaprojektowany został przez Adolfa Friedricha, a zbudowany przez firmę Rempel i Miklas z Wiednia. Jego oficjalne otwarcie odbyło się w listopadzie 1894 roku.

 

Woda na teren Cieszyna rozprowadzana była grawitacyjnie ze zbiornika zlokalizowanego w Cieszynie przy ul. Kasztanowej, który zasilany był poprzez magistralę wykonaną z rur żeliwnych (Ř 300 mm) z tzw. "Zamku Wodnego" położonego w sąsiednich Oldrzychowicach. Jednocześnie stworzono podwaliny miejskiej sieci wodociągowej, o łącznej długości około 15 km, której przepustowość wynosiła prawie 1600 m3/dobę. Zasilała ona okoliczne osiedla i siedliska miejskie w wodę pitną.

 

 


Uwarunkowania historyczne i polityczne oraz rozwój podzielonego już na część polską i czeską miasta Cieszyn spowodowały konieczność poszukiwań i budowy własnych ujęć wody. Po wnikliwej analizie hydrogeologicznej,
w 1934 roku wybudowane zostały pierwsze trzy studnie wiercone na prawym brzegu rzeki Brennica w m. Pogórze k. Skoczowa wraz ze stacją uzdatniania wody. Równolegle podjęto budowę magistrali wodnej (Ř 350 mm) w kierunku Cieszyna. Łącznie na terenie ujęcia Pogórze wybudowano 24 studnie o sumarycznej zdolności produkcyjnej 18 400 m
3/dobę.


W marcu 1977 roku została oddana do użytku druga pod względem wielkości produkcji wody Stacja Uzdatniania Wody Wisła Czarne, która zasila sieć wodociągową Wisły, Ustronia, Skoczowa wraz z terenami przyległymi. Zdolność produkcyjna ujęcia wynosi 12 960 m3/dobę.

 

 

W ciągu 120 lat ogólnej działalności wodociągowej na terenie obecnego powiatu cieszyńskiego, długość sieci wzrosła ponad stukrotnie (z 15 km w 1894 roku do 1790,6 km w 2014 roku). Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu to przedsiębiorstwo komunalne, powstałe w 1994 roku, którego założycielami byli: Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej oraz 12 gmin powiatu cieszyńskiego. Obecnie udziałowcami Spółki są miasta i gminy: Cieszyn, Skoczów, Ustroń, Goleszów, Wisła, Hażlach, Strumień, Chybie, Dębowiec, Istebna i Brenna. Średnio Spółka dostarcza swoim odbiorcom ponad 5,4 miliona m3 wody na rok. Zdolność produkcyjna wszystkich 11 ujęć wody wynosi 37 824 m3/dobę. 


W 2014 roku Spółka obchodziła 20-lecie swojej działalności. Warto nadmienić, że przez ten czas kapitał zakładowy Spółki wzrósł z kwoty założycielskiej wynoszącej 25 664 000 zł w 1994 roku do 101 010 000 zł na koniec 2014 roku. Sieć wodociągowa wybudowana w latach 1894-1994 o długości 850,6 km, którą Spółka przejęła od gmin - udziałowców w wyniku komunalizacji majątku w 1994 roku, została rozbudowana w okresie dotychczasowej działalności do 1790,6 km, a więc prawie dwukrotnie. 

 

Spółka dysponuje dwoma własnymi laboratoriami badania wody o zatwierdzonym systemie jakości. Prowadzi również działalność pomocniczą polegającą na eksploatacji i bieżącym utrzymaniu sieci kanalizacyjnej o długości 328,3 km oraz pięciu oczyszczalni ścieków o łącznej przepustowości oczyszczonych ścieków wynoszącej 27 016 m3/dobę. Inwestujemy również w potencjał ludzki, który stanowi trzon nowoczesnego, sprawnie działającego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, organizując lub umożliwiając pracownikom stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych i technicznych.