Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji Żory Sp. z o.o.

44-240 Żory

ul. Wodociągowa 10

tel./fax 32 424 19 15

tel. 32 424 14 73

e-mail: pwikzory@ka.onet.pl

www.pwik.zory.pl

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Żory Sp. z o. o. jest systematycznie modernizującą się firmą w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, spełniającą rosnące wymagania klientów, umiejącą dostosować się do zmieniających się oczekiwań rynku. Powstała 1 kwietnia 1997 roku w wyniku podziału Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rybniku, a jej tradycje sięgają XIX wieku, kiedy to w Żorach wybudowano z drewnianych rur pierwszy miejski wodociąg. Działalność spółki od początku istnienia była pełna wyzwań, gdyż przejęte sieci wodociągowe, kanalizacyjne i oczyszczalnia ścieków były w bardzo złym stanie technicznym. Awarie i przerwy w dostawie wody dla mieszkańców były codziennością, a straty wody sięgały 45%.


PWiK w Żorach przez lata modernizowało i przebudowywało sieci wodociągowe, kanalizacyjne oraz oczyszczalnię ścieków. Spółka wykorzystywała wszelkie możliwe sposoby dofinansowania prowadzonych inwestycji, w tym fundusze unijne. W latach 2009-2014 zrealizowano projekty: "Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach" oraz "Uzupełnienie zakresu kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Żorach" dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obecna sieć funkcjonująca w ramach aglomeracji Żory umożliwia aż 98% mieszkańców korzystanie z dostępu do kanalizacji.

 

 

Przebudowa Oczyszczalni Ścieków zapewniła pełną automatyzację, dzięki czemu uzyskano wymagane parametry ścieków oczyszczonych, tak ważne dla ochrony czystości wód powierzchniowych i podziemnych. Dodatkowo, likwidacja otwartych komór fermentacji i uruchomienie komór zamkniętych z odzyskiem biogazu, pozwala na wykorzystywanie go do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Tak pozyskana energia elektryczna zabezpiecza ok. 50% zapotrzebowania oczyszczalni na prąd. Sukcesem Przedsiębiorstwa jest również uruchomienie własnego ujęcia wody oraz budowa Stacji Uzdatniania Wody, a przez to częściowe uniezależnienie się od źródeł zewnętrznych. 

 

Wszystkie, w pełni zautomatyzowane obiekty, t.j. oczyszczalnia, stacja uzdatniania wody, przepompownie ścieków są nadzorowane w zdalnym systemie monitoringu. Laboratorium funkcjonujące przy PWiK w Żorach systematycznie kontroluje parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wody pitnej, ścieków, osadów i wód deszczowych. Obecnie sieć wodociągowa w ponad 90% wykonana jest z rur polietylenowych. Jej modernizacja wpłynęła na polepszenie jakości wody i spowodowała zmniejszenie awaryjności sieci oraz strat wody. 

 

 

Używanie wysokiej klasy sprzętu do czyszczenia i eksploatacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej zapewnia jej ciągłą, bezawaryjną pracę.
W ostatnich latach Przedsiębiorstwo rozszerzyło przedmiot działalności o dostawę ciepła, realizując projekt pod nazwą "Błękitne niebo nad Starówką - budowa systemu ciepłowniczego w Żorach". Żory, jako jedno z pierwszych miast w Polsce, teren Starego Miasta będą miały wolne od niskiej emisji. W celu podniesienia efektywności i skuteczności zarządzania Spółką oraz uzyskania najwyższej satysfakcji klientów opracowano i wdrożono w roku 2006 Zintegrowany System Zarządzania. PWiK podejmuje również szereg działań na rzecz lokalnej społeczności, począwszy od edukacji dzieci i młodzieży, po udział w imprezach kulturalnych, sportowych i charytatywnych. 

 

Dynamiczny rozwój firmy wielokrotnie został wyróżniony prestiżowymi 

nagrodami m.in. Przedsiębiorstwo Fair Play, Phoenix Sariensis, Gazele Biznesu, Czarny Diament, EKO-LIDER Funduszu Spójności, Eurosymbol Inwestycji Komunalnej, Jakość roku 2014 oraz Eko Jakość 2014.