Elbląskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o.

82-300 Elbląg

ul. Rawska 2-4

tel. 55 230 71 05

fax 55 230 71 03

www.epwik.com.pl

 

Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Elblągu Spółka

z Ograniczona Odpowiedzialnością przeprowadziło w latach 2002-2010 największą w swojej historii inwestycję. Realizacja projektu „Zaopatrzenie w wodę pitną w Elblągu” (2002/PL/16/P/PE/031) była dofinansowana przez Fundusz ISPA, a później Fundusz Spójności, w wysokości 60% nakładów kwalifikowanych. Koszt całego przedsięwzięcia to prawie 100 mln pln. Celem projektu było:

• dostarczanie Odbiorcy w Elblągu wody pitnej w sposób niezawodny

   i o wymaganej przepisami jakości;

• obniżenie strat wody w systemie do poziomu poniżej 15%.

 

 

Cele osiągnięto.

Konieczne było kompleksowe podejście do problemu. Dlatego prace prowadzono na wszystkich elementach systemu zaopatrzenia w wodę: ujęciach, stacjach uzdatniania, sieci, obiektach na sieci. Spięto je wszystkie systemem monitoringu i zarządzania. W ramach inwestycji zmodernizowano trzy stacje uzdatniania wody, wyczyszczono z osadów większą część sieci, rozbudowano zbiornik wyrównawczy wody, wymieniono znaczną część sieci i armatury, zmodernizowano 10 pompowni, rozbudowano sieć na trzy nowe dzielnice miasta likwidując lokalne ujęcia, wykonano monitoring z elementami zarządzania całego systemu zaopatrzenia w wodę Elbląga. Inwestycja to wyższy jakościowo poziom usługi dla Odbiorców oraz nowy standard pracy dla pracowników EPWiK.

Za wzorcowy w warunkach krajowych nowoczesny system zarządzania zaopatrzeniem w wodę, przy zastosowaniu rzadko spotykanej w kraju kompleksowości rozwiązań, kapituła konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2008 – dziedzina gospodarka komunalna, przyznała naszemu projektowi pierwsze miejsce. EPWiK otrzymało także „Zielony Laur” od Polskiej Izby Gospodarczej Ekorozwój – edycja 2010, za wybudowanie stacji uzdatniania wody dla miasta Elbląga.