Zakład

Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o.  
11-700 Mrągowo

os. Mazurskie 1 A
tel. 89 742 61 11

fax 89 741 86 21
sekretariat@zwik.mragowo.pl
www.zwik.mragowo.pl

 

 

Historia mrągowskich wodociągów sięga początku XX wieku, kiedy to w latach 1903-1905 zrealizowany został projekt brytyjskiego inżyniera Davida Grove'a – budowy kompleksowego systemu wodociągowego i kanalizacyjnego w mieście Sensburg, bo taką nazwę nosiło wówczas Mrągowo. Powstały głębinowe ujęcia wody ze stacją uzdatniania i zbiornikiem wyrównawczym oraz oczyszczalnia ścieków z systemem kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej z pneumatyczną tłocznią ścieków

w centrum miasta, która funkcjonowała jeszcze do roku 1998. W obecnej formie Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością funkcjonuje od roku 1996. Jednostka, w miarę rosnących potrzeb mieszkańców dotyczących zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, została wyodrębniona jako samodzielna spółka miejska z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Jak się później okazało, reorganizacja była trafionym pomysłem – firma rozwija się dynamicznie, stale powiększając swój potencjał. Dziś Mrągowo posiada pełną infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Woda czerpana jest z ujęcia głębinowego, które w pełni zaspokaja potrzeby 23-tysięcznego miasta, a także części gminy Mrągowo. Sercem systemu wodociągowego jest, wybudowana w 1991 roku i zmodernizowana w 2009 roku, stacja uzdatniania wody. Jej wydajność wynosi 10 tyś. /dobę, a woda uzdatniana jest w technologii napowietrzania i filtracji na filtrach pospiesznych.

 

 

Mrągowo – miasto otoczone ze wszystkich stron jeziorami – zawsze dbało o ochronę środowiska naturalnego, prowadząc racjonalną gospodarkę ściekową. Obecnie blisko 100% mieszkańców odprowadza ścieki do miejskiej sieci kanalizacyjnej, a za jej pośrednictwem do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w odległości przeszło 4 km od miasta. Wybudowana w 1996 roku oczyszczalnia pracuje z wykorzystaniem biologiczno-mechanicznej technologii. W roku 2014 zakończona została gruntowna modernizacja oczyszczalni ścieków zrealizowana z udziałem środków unijnych przyznanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość zadania wyniosła blisko 8 mln zł. Zmodernizowana oczyszczalnia spełnia wszystkie wymagane standardy jakościowe, dzięki czemu jezioro Juno, które jest odbiornikiem ścieków oczyszczonych, w pełni odzyskało swoje walory turystyczne. Działalność proekologiczna Spółki to nie tylko odbiór i oczyszczanie ścieków. Korzystając z dofinasowania z „Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury” na terenach po starej miejskiej oczyszczalni ścieków w Polskiej Wsi, na działce o powierzchni 1h, Spółka wybudowała elektrownię fotowoltaiczną o mocy 0,5 MW. Elektrownia wykorzystywać będzie zjawisko wytwarzania energii elektrycznej w ogniwie fotowoltaicznym pod wpływem promieniowania słonecznego i produkować tym samym z odnawialnych źródeł 465 MWh energii rocznie. Zmniejszy to emisję CO² o ok. 162 tony rocznie. Elektrownia częściowo pokryje zapotrzebowanie na energię elektryczną oczyszczalni ścieków, co z kolei przełoży się na wysokość opłat za odprowadzanie ścieków, które ponoszą mieszkańcy Mrągowa.