Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji w Nowym Tomyślu

Sp. z o.o.

64-300 Nowy Tomyśl

ul. Targowa 8

tel. 61 442 20 80

fax 61 442 20 91

pwik.nowytomysl@pro.onet.pl

www.pwik.nowytomysl.pl

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Tomyślu Sp. z o. o. ze 100% udziałem gminy Nowy Tomyśl powstało 19 stycznia 1998 roku. Zatrudnia 50 osób, które stanowią doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę zarówno w dozorze kierowniczym jak i produkcji bezpośredniej. 
W 2002 roku zakończono modernizację stacji uzdatniania wody tj.:

  • wybudowano zbiornik reakcji, w którym zamontowano urządzenie do mieszania i natleniania wody AQUA JeT;
  • zainstalowano filtry typu HI FLO 9 UFP 100 firmy Culligan;
  • wymieniono wszystkie rurociągi technologiczne z rur stalowych  na PCV;
  • zmodernizowano studnie głębinowe i zamontowano nowoczesne pompy „Grundfos”;
  • zakupiono nowy agregat prądotwórczy;
  • wprowadzono automatyczne sterowanie systemem.

Stacja Uzdatniania wody otrzymała tytuł „Modernizacja roku 2002”.
Przedsiębiorstwo eksploatuje:

  • trzy stacje wodociągowe (Nowy Tomyśl, Kozie Laski, Sątopy),
  • trzy pompownie wody (Stary Tomyśl, Bukowiec, Sątopy),
  • trzydzieści trzy przepompownie ścieków (Nowy Tomyśl, Jastrzębsko Stare, Sękowo, Boruja Kościelna, Glinno, Paproć, Stary Tomyśl, Chojniki, Przyłęk, Bukowiec).

Średnia roczna produkcja wody wynosi 1 289 384 m3. Średnio rocznie oczyszczamy 945 400 m3 ścieków.

 

 

Wieża ciśnień 
Wieża ciśnień w Nowym Tomyślu pochodzi z początku XX wieku. Stanowiła ona wodociąg miejski, gdyż pełniła rolę hydrostatu. Odbywał się w niej cały proces technologiczny polegający na uzdatnianiu, magazynowaniu i chlorowaniu wody. Wieża jest konstrukcji murowanej o wysokości 32 m
, ze zbiornikiem stalowym, nitowanym o poj. 100 m3, posadowionym na wysokości 27 m n.p.m. Eksploatowana była do lipca 1992 roku. Obecnie na parterze znajdują się w niej pomieszczenia techniczne, a na pierwszym piętrze salka narad. Stanowi zabytek i jest pięknym akcentem karty rozwoju wodociągów w mieście.


Oczyszczalnia ścieków
W czerwcu 2015 roku zakończono ogromne zadanie inwestycyjne „Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Nowym Tomyślu”, które współfinansowane było przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Zadanie zrealizowane zostało przez konsorcjum DORBUD Kielce i PIB INFRA Gorzów Wlkp. w okresie zaledwie 3 lat od momentu podpisania umowy, wykonania projektu i robót budowlano-montażowych. Powstała nowoczesna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków o średniej przepustowości 3400 m
3/d, mająca możliwości oczyszczania do 5000 m3/d. W nowym obiekcie wykorzystano istniejący osadnik Imhoffa na zbiornik retencyjny w wypadku zwiększonego napływu ścieków lub ścieków skażonych. Wyróżnikiem oczyszczalni jest kompostownia osadów o powierzchni 3 500 m², w której osady pościekowe wraz z materiałami strukturalnymi są przerabiane na kompost do celów przyrodniczych. W celu ograniczenia emisji powietrza złowonnego na oczyszczalni zostały zamontowane trzy stacje biofiltrów.
 

Projekty
W bieżącym roku zostanie skanalizowana aglomeracja Nowy Tomyśl, co przekłada się na budowę 6157 m sieci kanalizacji sanitarnej, 10 przepompowni ścieków, a także zostanie wykonana renowacja metodą bezwykopową istniejących sieci kanalizacyjnych o łącznej długości 4527 m. Przedsiębiorstwo od 2013 roku posiada wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2008. W 2015 roku Spółka otrzymała wyróżnienie w rankingu miesięcznika Forbes w kategorii firm o poziomie przychodów do 50 mln zł.