Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o.o.

w Środzie Wielkopolskiej

63-000 Środa Wielkopolska

ul. Harcerska 16

tel. 61 285 35 18

e-mail:sekretariat@mpecwik.pl

www.wodociagi-sroda.pl

Zabytkowa wieża ciśnień w Środzie Wielkopolskiej Główna siedziba MPECWiK

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej ma ponad stuletnią tradycję. Nasza wiedza i doświadczenie, a także zaangażowanie pracowników w ich zdobywanie, pozwalają tworzyć przedsiębiorstwo, które w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców całej gminy w zakresie dostarczania wody, odbioru ścieków oraz przesyłania ciepła.

 

Wieża ciśnień

 

Służebna wobec lokalnej społeczności misja

 • firmy obejmuje głównie:
 • dostarczanie wody i ciepła
 • odbieranie ścieków i ich oczyszczanie
 • dbałość o ochronę środowiska naturalnego
 • dążenie do perfekcji w działaniu przez ciągłe podwyższanie kwalifikacji pracowników
 • wspieranie wielu inicjatyw społecznych.

Wodę dla miasta dostarczamy z nowoczesnej, zmodernizowanej stacji uzdatniania wody, w której zainstalowano biomonitoring, oparty na małżach słodkowodnych, a kontrolę jakości wody i wydajności ujęć głębinowych zapewnia system całodobowego monitorowania i wizualizacji pracy stacji wodociągowych. Dostarczanie wody na tereny wiejskie odbywa się za pośrednictwem pięciu stacji uzdatniania. Łącznie zapewniamy dostęp do bieżącej wody ponad 30 tys. mieszkańców gminy Środa Wlkp. 

 

 

Oczyszczalnia ścieków w Chwałkowie

 

Wdrożyliśmy innowacyjny projekt odczytu wodomierzy u naszych klientów, za pomocą sieci GSM. Dzięki tej nowoczesnej technologii mamy stały dostęp do informacji związanej z ilością zużytej wody oraz ewentualnymi stanami alarmowymi. Takie rozwiązania – wraz z rozbudowywanym systemem kontroli i szczelności dystrybucji – pozwalają na zmniejszenie strat wody w sieci.

 

Dysponujemy także specjalistycznym samochodem WUKO, co pozwala nam poszerzyć zakres usług wodno-kanalizacyjnych.

Mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków, z instalacją chemicznego usuwania związków fosforu, umożliwia obecnie oczyszczanie 5 tys. m3/dobę ścieków. Docelowo, po wybudowaniu drugiej komory napowietrzania, wydajność cyklu zwiększy się dwukrotnie – do 10 tys. m3/dobę. Wytworzony w procesie osad ściekowy spełnia wymogi osadów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania.

 

Instalacje w stacji uzdatniania wody należącej do przedsiębiorstwa wodociągowego w Środzie Wielkopolskiej Filtry ciśnieniowe, SUW Środa Wlkp.

 

Na terenach wiejskich MPECWiK obsługuje 28 zbiorczych oczyszczalni ścieków oraz ponad 60 przepompowni.

 

Ważną częścią przedsiębiorstwa jest laboratorium, działające przy gminnej oczyszczalni, które posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 1193, wydany przez Polskie Centrum Akredytacji oraz zatwierdzenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Środzie Wlkp. do prowadzenia monitoringu jakości wody, przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Zakres badań prowadzonych w laboratorium obejmuje:

 • pobieranie próbek ścieków, wody i osadów
 • badanie fizykochemiczne ścieków
 • badanie fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody
 • badanie fizykochemiczne osadów ściekowych.

Z przyznaniem akredytacji wiąże się wzrost wiarygodności i dokładności wyników, gwarancji wysokiej jakości świadczonych usług. Jest również potwierdzeniem szerokich kompetencji pracowników spółki, którzy w codziennych obowiązkach potrafią łączyć wiedzę z doświadczeniem oraz tradycję z nowoczesnością.

 

Montaż węzła cieplnego
Montaż węzła wodociągowego

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Środzie Wlkp. od kilku już lat prowadzi kampanię promocyjno-edukacyjną pod hasłem: „Chcesz pić zdrową wodę – dbaj o środowisko”, której celem jest upowszechnianie wiedzy na temat wpływu człowieka na środowisko naturalne oraz wpływu środowiska na jakość wody.

 

 

W ramach projektu przybliżamy mieszkańcom działalność MPECWiK omawiając następujące zagadnienia:

 • wpływ gospodarki odpadami na jakość wody
 • zależność między właściwym utrzymaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a jakością dostarczanej wody
 • plan bezpieczeństwa wody
 • zachowanie konsumenta, a jakość spożywanej wody.

 

Stacja uzdatniania wody w Środzie Wielkopolskiej

Kampanie edukacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności

 

Dużą popularnością wśród lokalnej społeczności cieszą się „drzwi otwarte” w stacji uzdatniania wody oraz oczyszczalni ścieków wraz z laboratorium.

 

Środzianie chętnie też uczestniczą w organizowanych przez nas różnego rodzaju happeningach, jak choćby – przygotowany z myślą o najmłodszych – pokaz „Szalonego chemika” czy prezentacja sprzętu brygady wodociągowo-kanalizacyjnej.

 

Kampanie edukacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności