Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wolsztynie

64-200 Wolsztyn 

ul. Berzyna 6

tel. 68 384 25 25

fax 68 384 35 41

pgk-wolsztyn@pgk-wolsztyn.pl

www.pgk-wolsztyn.pl

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. jest jednym z najważniejszych podmiotów gospodarczych w Wolsztynie – mieście położonym między dwoma malowniczymi jeziorami, połączonymi rzeką Dojcą – oraz całej gminie.

 

Jako spółka firma działa od 30 października 1998 roku, kontynuując dzieło PGK, powstałego w 1951 roku. Obecnie, chcąc zaspokoić potrzeby mieszkańców gminy, eksploatuje dwa ujęcia wody: we Wroniawach, zlokalizowane od lat 60. minionego wieku w obrębie pradoliny warszawsko-
-berlińskiej, a także w Chorzeminie. Na pierwszym z ujęć wdrożono metodę uzdatniania wody w warstwie wodonośnej. Iniekcja wody napowietrzonej do warstwy wodonośnej prowadzona jest przez studnie oraz położone w ich pobliżu specjalne otwory iniekcyjne. Metoda ta pozwala na znaczne obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych, w tym kosztów energii. Jej zaletą jest również eliminacja, uciążliwych dla środowiska, wód z płukania filtrów, które powstają na tradycyjnych stacjach uzdatniania, a także ochrona filtrów studziennych i instalacji do poboru wody przed zarastaniem związkami żelaza. Technologia ta pozwala znacznie wydłużyć pracę pomp głębinowych, ponieważ pracują w „czystej wodzie”.

 

 

Uzdatnianie H2O polega na iniekcji wody napowietrzonej i odgazowanej do warstwy wodonośnej wokół filtra studziennego. W efekcie iniekcji wokół filtra wytwarza się tzw. strefa aktywna, w której – pod wpływem tlenu, zawartego w napowietrzonej wodzie – zachodzą procesy utleniania żelaza i manganu. Utlenianie jest katalizowane przez, rozwijające się w strefie aktywnej, bakterie żelaziste i manganowe. W efekcie rozproszone w wodzie żelazo dwuwartościowe i mangan utleniają się do nierozpuszczalnych związków żelaza trójwartościowego i manganu czterowartościowego. Związki te, występujące również w naturalnym środowisku geologicznym, odkładają się stopniowo w porach warstwy wodonośnej. Związany z tym proces zmniejszania się porowatości, przy objętości strefy aktywnej rzędu 10 tys. m3 (przy prawidłowej technologii stosowania metody), jest na tyle wolny, że ujęcie można bezpiecznie eksploatować – znacznie dłużej niż typowe studnie głębinowe.

 

 

PGK dysponuje również nowoczesną oczyszczalnią ścieków o przepustowości 6 tys. m3/dobę, która obejmuje miasto i – skanalizowaną w 99% (dane z 2014 roku) gminę Wolsztyn oraz część terenów sąsiednich.