Apator Powogaz S.A.

ul. K. Janickiego 23/25

60-542 Poznań

tel. +48 61 84 18 101

fax. +48 61 84 70 192

e-mail:sekretariat@powogaz.com.pl

 www.apator.com

 

Wizja

Grupa Apator wiodącym dostawcą systemów i urządzeń pomiarowo – odczytowych dla wszystkich rodzajów mediów, ze szczególnym uwzględnieniem sektora wodociągowego.

 

Misja

Grupa Apator jest partnerem podmiotów zarządzających infrastrukturą dystrybucyjną wszystkich rodzajów mediów energetycznych w zakresie rozwoju i dostaw innowacyjnych oraz zgodnych z otwartymi standardami systemów, urządzeń i usług zapewniających efektywną i bezpieczną eksploatację majątku sieciowego. Bezpieczeństwo i odpowiedzialność społeczna są wyznacznikiem naszego działania.

 

Strategia

Rozwój podstawowej działalności grupy Apator realizowany będzie w ramach docelowego modelu biznesowego opartego o strategiczną, integrującą funkcję usług i produktów informatycznych (ICT) w dwóch podstawowych segmentach:

  • pomiarowym (linie biznesowe: woda i ciepło, energia elektryczna, gaz);
  • automatyzacji sieci (zdalny monitoring i sterowanie, automatyka i zabezpieczenia, inteligentna aparatura łączeniowa).

 

Strategia grupy Apator przewiduje:

  • wykorzystanie licznych synergii produktowych;
  • wzmocnienie integrującej roli ICT oraz objęcie nowych pozycji w łańcuchu wartości i zaoferowanie bardziej kompleksowej oferty kluczowym klientom;
  • wykorzystanie synergii kosztowych, operacyjnych i biznesowych;
  • strategiczne finanse, HR i marketing, szersza współpraca z partnerami branżowymi, aktywny udział w tworzeniu i akceptowaniu międzynarodowych standardów interoperacyjności dla nowych technologii.