BEST-EKO Sp. z o.o.

44-240 Żory, ul. Gwarków 1

tel./fax 32 425 46 50

e-mail: biuro@best-eko.pl

www.best-eko.pl

 

BEST-EKO Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem działającym na rynku od 1996 roku. Spółka jest wyspecjalizowanym podmiotem zajmującym się szeroko pojętą działalnością komunalną, w szczególności: gospodarką wodno-ściekową, handlem i dystrybucją energii elektrycznej oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów. Działalność prowadzona jest na bazie pozwoleń, decyzji oraz certyfikatów a polityka jakościowa oraz zastosowane technologie pozwalają na osiągnięcie zamierzonego efektu możliwie najniższymi kosztami. Takie działania powodują, że jesteśmy atrakcyjni cenowo na rynku, a wysoki poziom obsługi sprawia, że klienci współpracują z nami długie lata.

 

 

W ostatnim czasie rozszerzamy swoją działalność o przyjmowanie odpadów biodegradowalnych do unieszkodliwienia i odzysku. Przyjmujemy takie odpady jak: trawy, gałęzie, liście, tłuszcze, szlamy, osady itp. (wykaz kodów odpadów na stronie internetowej www.best-eko.pl). Koszt przyjęcia odpadów jest każdorazowo indywidualnie negocjowany z klientem, a niektóre odpady przyjmowane są za symboliczną złotówkę. Planujemy rozszerzyć swoją działalność tak, by móc odbierać wszystkie odpady z przemysłu spożywczego: produkty przeterminowane, nie spełniające wymagań itp. Technologie oparliśmy na pełnym recyklingu materii organicznej, w wyniku czego powstaje nawóz organiczny. Posiadamy decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wprowadzenie do obrotu w/w nawozu produkowanego z odpadów zielonych i ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych. Nasza „ziemia ogrodnicza” ma bardzo duże właściwości nawozowe i strukturę torfu. Posiadamy w ciągłej sprzedaży nasz nawóz w bardzo atrakcyjnych cenach.

 

Wszystkie działania jakie podejmujemy mają charakter proekologiczny, a wdrożone technologie są w części naszymi pomysłami, które dodatkowo pomagają chronić nasze środowisko naturalne.