Funke Polska Sp. z o.o. Kondratowice, ul. Długa 5

57-150 Prusy

tel. 71 392 70 11 

fax 71 392 70 22

infopolska@funkegruppe.de www.funkegruppe.pl

 

Innowacyjne rozwiązania, pozostawiające środowisko w naturalnym stanie dla przyszłych pokoleń!

 

Producent systemów kanalizacyjnych z PVC-U od średnicy DN/OD 110 do DN/OD 800 oraz systemów podczyszczania i zagospodarowania wody deszczowej.

  • nowoczesne rozwiązania techniczno-technolo- giczne;
  • wieloletnia, niezawodna eksploatacja wszyst- kich produktów;
  • szczelność połączeń kanalizacyjnych min. 2,5 bara;
  • sztywności obwodowe produkowanych syste- mów rur i kształtek: SN4, SN8, SN12, SN16.