85-073 Bydgoszcz

ul. Jana Kasprowicza 2

tel. 52 376 89 10

fax 52 376 89 20

e-mail: sekretariat@igwp.org.pl

www.igwp.org.pl

 

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” powstała w 1992 roku. Jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce. Zrzesza 420 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków. Jest organizacją zawsze otwartą dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, których przedstawiciele chcą uczestniczyć w rozwoju sektora wod.-kan. i mieć realny wpływ na jego otoczenie prawne, techniczne i gospodarcze.

 

 

Izba stara się, aby branża wodociągowo-kanalizacyjna była silnym partnerem dla rządu i parlamentu w stanowieniu prawa, które dotyczy wody i ścieków. Mówi pełnym głosem o konieczności branżowych uregulowań prawnych, opiniuje większość projektów aktów prawnych i rozporządzeń dotyczących branży. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest organizacją, z którą przedstawiciele właściwych dla branży ministerstw chcą się spotykać, a jej głos traktowany jest z uwagą.

 

 

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” pomaga członkom w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, ekonomicznych i prawnych.

 

IGWP współpracuje z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z Krajowym Zarządem Gospodarki Wodnej, ze Związkiem Miast Polskich i Krajową Izbą Gospodarczą, której jest członkiem. Izba umacnia także i rozwija współpracę z organizacjami europejskimi: EUREAU – Europejską Unią Krajowych Stowarzyszeń Zaopatrzenia w Wodę i Usług Ściekowych oraz z Międzynarodową Organizacją Zaopatrzenia w Wodę IWA.

 

Izba propaguje najlepsze praktyki i rozwój standardów branżowych, technicznych, ekonomicznych i prawnych współpracując z organizacjami branżowymi i przedstawicielami placówek naukowych.

 

 

Umożliwia także podnoszenie poziomu wiedzy pracowników firm wod.-kan. poprzez organizowanie szkoleń oraz wyjazdów techniczno-szkoleniowych.

 

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest organizatorem odbywających się każdego roku Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN, które gromadzą wystawców z całego świata prezentujących najnowsze urządzenia, techniki i technologie. Izba organizuje również raz na trzy lata Kongres Wodociągowców Polskich, który jest okazją do dyskusji o problemach branży i wymiany doświadczeń.

 

W ciągu 20 lat działalności udało się Izbie wiele osiągnąć. Na sukces zapracowało wielu wspaniałych ludzi: członków Izby, jej Dyrektorów oraz pracowników Biura.

 

Integrując i służąc tworzymy jedność, siłę i przyszłość branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce i Europie!