POZNAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO

ROBÓT I USŁUG SPECJALISTYCZNYCH

REKMAN Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 2

60-164 Poznań

tel. 61 861 53 63

fax 61 661 73 75

SEKRETARIAT@REMKAN.PL

WWW.REMKAN.PL

 

REMKAN powstał w 1987 roku w Poznaniu. Główną specjalnością były prace związane z budową oraz remontem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Dziś świadczymy usługi na rzecz przedsiębiorstw komunalnych i wodociągowych. Renowację sieci wodociągowych wykonujemy niemiecką technologią cementowania firmy Christine Niedung.

 

 

Do czyszczenia stosujemy agregat o wysokich parametrach ciśnieniowych do 1200 bar, umożliwiający wyczyszczenie rur z zarostów do ˶białej˝

blachy, nawet przy istniejących resztkach wykładziny bitumicznej. Jako pierwsi w Polsce wdrążyliśmy nowatorską technologię cementowania, która obecnie jest najbardziej skuteczną i ekonomiczną metodą stosowaną w całej Europie. Do stycznia 2015 roku wycementowaliśmy 1000 km magistrali wodociągowych i sieci rozdzielczych o średnicach od 150 do 2200 mm, m.in. w Katowicach, Warszawie, Tarnowie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Radomiu i Gdańsku. Technologia ta sprawdziła się również na Litwie, Białorusi, Ukrainie i w Rumunii.

Zatrudniamy ponad 40 osób i opieramy się całkowicie na polskim kapitale.