SGS Polska Sp. z o.o.

43-200 Pszczyna

ul. Cieszyńska 52A

tel. +48 32 449 25 00

tel. +48 32 447 20 72

www.pl.sgs.com

 

O FIRMIE

 

SGS Polska Sp. z o. o. Branża Ochrony Środowiska należy do grupy SGS, która świadcząc usługi w 13 różnych dziedzinach m. in. dla sektorów przemysłowych, gospodarki komunalnej oraz instytucji rządowych rozpoznawana jest jako światowy wzór jakości i uczciwości.

 

Ogromny potencjał kadrowy oraz analityczny daje możliwość kompleksowej obsługi Klientów w szeroko pojętym zakresie usług laboratoryjnych, laboratoryjno-pomiarowych i eksperckich.

 

 

 

SGS Polska Branża Ochrony Środowiska dysponuje  siecią niezależnych laboratoriów badawczych, posiadających certyfikat akredytacji na zgodność z normą ISO 17025:2005, które oferują największy w Polsce zakres analiz laboratoryjnych. Aktualnie główne laboratorium w Pszczynie wspomagane jest przez laboratoria zlokalizowane w Pile, Działdowie oraz Leżajsku. Eliminuje to ryzyko utraty wiarygodności uzyskiwanych wyników w efekcie zbyt długiego transportu czy też konieczności podzlecania oznaczeń w różnych lokalnych laboratoriach zewnętrznych. Dzięki stworzeniu takiego systemu laboratoriów, możliwe jest zaoferowanie naszym Klientom realizacji usług na odpowiednio wysokim poziomie.

 

 

Specjaliści z różnych dziedzin, z bogatym doświadczeniem zawodowym angażowani są w realizację każdego etapu świadczenia poszczególnych usług, co gwarantuje najwyższy stopień profesjonalizmu w podejściu do realizacji każdego projektu -  począwszy od identyfikacji potrzeb Klienta i ustalenia harmonogramu prac, poprzez wykonywanie prac terenowych oraz laboratoryjnych wraz z ciągłym monitorowaniem uzyskanych wyników i ich korelacji z wewnętrzną dokumentacją Klienta, a także obowiązującymi regulacjami prawnymi, skończywszy na przygotowaniu raportu zgodnego z przyjętymi standardami i wymaganiami Klienta.

 

 

Usługi analityczne:

 • Analizy fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody:
  • przeznaczonej do spożycia,
  • podziemnej
  • powierzchniowej
  • technologicznej
 • Badania zanieczyszczeń gleb i gruntów metalami i związkami organicznymi
 • Badania ścieków i osadów ściekowych, odpadów (testy zgodności), biomasy, stabilizatu
 • Badania zanieczyszczeń mikrobiologicznych w powietrzu
 • Pobieranie próbek wód, ścieków, odpadów, gleb oraz gazów ze składowisk odpadów

 

Usługi analityczno-pomiarowe:

 

 • Pomiary hałasu pochodzącego ze źródeł przemysłowych i komunikacyjnych wraz z modelowaniem akustycznym
 • Pomiary emisji do powietrza oraz badania instalacji ochrony powietrza
 • Badania i pomiary na stanowiskach pracy
 • Kompleksowy monitoring składowisk wraz z pomiarem osiadania i stateczności skarp
 • Cyfrowe mapy zanieczyszczeń środowiska;
 • Cyfrowe modele rzeźby obiektów kubaturowych – składowisk i wyrobisk
 •  Audyty mykologiczne i higieniczne budynków

 

Usług eksperckie:

 

 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Pozwolenia zintegrowanie IPPC
 • Raporty początkowe
 • Pozwolenia sektorowe (wodnoprawne, emisyjne, odpadowe)
 • Geologiczna obsługa inwestycji – dokumentacja geologiczna i hydrogeologiczna, projekty robót geologicznych
 • Wiercenia otworów badawczych i piezometrów
 • Ocena środowiska gruntowo-wodnego wraz z mapami rozkładu zanieczyszczeń
 • Projekty rekultywacji składowisk
 • Audyty zgodności w zakresie środowiska i bhp
 • Strefy ochronne ujęć wody​