Steinzeug-Keramo N.V.

Oddział w Polsce

41-940 Piekary Śl.

ul. Karola Miarki 20

tel. 32 747 44 12

fax 32 767 44 14

keramo@keramo-steinzeug.pl

www.steinzeug-keramo.com

 

SYSTEMY KANALIZACJI Z KAMIONKI

 

Systemy kanalizacyjne kamionkowe, największego europejskiego producenta Steinzeug-Keramo, produkowane są w zakładach produkcyjnych: w Niemczech (Frechen i Bad Schmiedeberg), w Belgii (Hasselt) oraz w Holandii (Belfeld), należących do Grupy Wienerberger AG.

 

Koncern Steinzeug-Keramo produkuje rury i kształtki kamionkowe stosując nowoczesne urządzenia oraz technologię produkcji o najwyższej jakości, gwarantując niezawodność oraz efektywność ekonomiczną swoich produktów. Rury kamionkowe produkowane są ze stuprocentowo naturalnych produktów, takich jak: glina, szamot i woda. Wybór rur kamionkowych do budowy kanalizacji grawitacyjnej jest wyborem w kierunku przyszłości. Rury kamionkowe spełniają wysokie wymogi dotyczące bezpiecznej, niezawodnej oraz długowiecznej eksploatacji.

 

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, produkty przyjazne dla środowiska stały się absolutnym priorytetem.

 

Wybór rur kamionkowych układanych w wykopie otwartym lub metodą bezwykopową, to jakość zgodna z Normą PN EN 295:

• wytrzymałość na ściskanie: 150 N/mm2;

• wytrzymałość mechaniczna na zgniatanie: 32-140 kN/m;

• wytrzymałość na rozciąganie przy zgniataniu: 16-25N/mm2;

• wytrzymałość na moment zginający: 1,7- 9,0 kNm;

• wytrzymałość na ścieranie: max 0,25 mm;

• odporność na płukanie kanału: 340 bar;

• moduł ugięcia: 50 000 N/mm2;

• twardość powierzchni rury: 7 (skala wg. Mohsa 1-9).

 

 

Dla rur kamionkowych współczynnik amortyzacji wynosi 1-1,25, czyli zakłada się, że minimalny okres eksploatacji tych rur to 80-100 lat.

 

Wybór rur kamionkowych układanych w wykopie otwartym lub metodą bezwykopową w obiektach strategicznych, to jakość zgodna z Aprobatą Techniczną IBDiM. (Nr AT/2011-02-2769/2)

 

W obiektach strategicznych takich jak: budowa dróg, tuneli, mostów, wbudowując kanały grawitacyjne, odwodnienia, rury osłonowe, istotnymi parametrami technicznymi są:

• wodoszczelność na złączach – 2,4 bar; 

• odporność na cykle termiczne (-18o +18o) po nasączeniu w środku odladzającym i paliwie; 

• wytrzymałość na zmęczenie pod obciążeniem zmiennym 2,5-10 kN po nasączeniu w środku odladzającym i paliwie; 

• niepalność kanału.

 

Zastosowanie rur kamionkowych:

• w obiektach inżynierii komunikacyjnej;

• w drogach publicznych i wewnętrznych;

• w obiektach kolejowych;

• na terenie lotnisk;

• na terenach objętych szkodami górniczymi;

• w obrębie obiektów petrochemicznych;

• w przepustach i rurach osłonowych.

 

Wyniki badań ujęte w Aprobacie Technicznej IBDiM pozwalają inwestorom podjąć decyzję o wyborze materiału ceramicznego, czyli kamionki przy budowie zarówno sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej (odprowadzającej wody z powierzchni jezdni), jak również sieci odwodnieniowej gruntu przy wysokim poziomie wód gruntowych. Zapewnia ona całkowicie bezawaryjną eksploatację infrastruktury podziemnej.