Tahal Polska Sp. z o.o.

70-846 Szczecin

ul. Kniewska 4

tel. 91 469 08 12

fax. 91 469 05 25

     e-mail: a.witczak@tahal.pl     

www.tahal.com

 

Tahal Polska jest częścią międzynarodowej fi rmy inżynierskiej Tahal Group należącej do Kardan Group. Tahal cieszy się międzynarodową sławą dzięki wysokim standardom świadczonych usług, bogatemu doświadczeniu i zobowiązaniu do utrzymywania stałego poziomu jakości wykonywanych projektów. Wszystkie działania prowadzone są w ścisłej zgodzie z normami ISO 9001.

 

Tahal Group prowadzi działalność w wielu krajach na całym świecie, głównie na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej, Azji, Afryki, Ameryki Środkowej i Południowej oraz basenu Morza Śródziemnego.

 

Proponujemy nowoczesne i sprawdzone rozwiązania z zakresu gospodarki wodnej:

• planowanie i projektowanie;

• budowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków, wodociągów;

• budowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody;

• sieci kanalizacji ściekowej, deszczowej, sanitarnej;

• technologie odsalania wody.

 

Lokalny partner – globalne doświadczenie