Historia higieny wodą pisana

Informacje podstawowe

Format albumu: 235 x 290 mm   

Liczba stron: 256

Oprawa: tarda albumowa

Termin wydania: II kwartał 2017 r. 

Projektowany nakład: 5.000 egz.

 

Redaktor prowadzący

dr n. hum. Wojciech Ślusarczyk - pracownik Zakładu Historii Medycyny Collegium Medicum w Bydgoszczy oraz kustosz Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy -  autor siedmiu książek, 56 artykułów naukowych, 15 studiów, a także organizator licznych konferencji naukowych. 

 

Recenzenci

prof. n. o zdrowiu dr hab. n. med. Jacek Jan Klawe - kierownik Katedry Fizjologii i Zakładu Fizjologii Człowieka Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  

 

dr n. hum. Mateusz Dąsal – zatrudniony w Zakładzie Humanistycznych Nauk Wydziału Farmacji na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu oraz Instytucie Historii Nauki PAN

 

Zakres merytoryczny i autorzy

 

Rozdział I

Filozofia czystości

dr Adam Zemełka, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu

 

Rozdział II

Historia wody

mgr Krystyna Sokólska, dziennikarz, publicysta, freelancer

 

Rozdział III

Kroniki mycia i niemycia

dr Anna Tatarkiewicz, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
„Higiena starożytnych”

 

dr Katarzyna Chmielewska - Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie - „Czystość i brud w średniowieczu”

 

dr Katarzyna Pękacka-Falkowska, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu - „Higiena ery nowożytnej”

 

dr Dariusz Chyła, Archiwum Państwowe w Poznaniu -  „Narodziny współczesnej higieny”

 
dr Anna Popielarczyk – Pałęga, Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
„Między czystością, a brudem – Polska w latach 1918 – 1939”

 

dr Izabela Wodzińska, Uniwersytet Rzeszowski- „Dyskretny urok PRL”

 

mgr Rafał Bilski, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy „Sterylna współczesność”

 

Rozdział IV

Prywatna przyjemność czy społeczny obowiązek? Dzieje kąpieli

dr Dariusz Chyła – Archiwum Państwowe w Poznaniu - „Historia łaźni”, „Łaźnie publiczne w Polsce”, „Łazienka wczoraj i dziś”  

 

Rozdział V

Razem czy osobno? Kulturowa historia defekacji

dr hab. Andrzej Wypustek, Uniwersytet Wrocławski

 

Rozdział VI

Dzieje prania i sprzątania

dr Anna Popielarczyk-Pałęga – Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy
„Pranie wczoraj i dziś”, „Rozwój przemysłu środków czystości”, „Wciągające losy sprzątania”

Treść - teksty
Tworzona przez nas publikacja posługuje się prostym, przyjaznym językiem, zrozumiałym dla przeciętnego człowieka. Czy nam się to bowiem podoba, czy nie, żyjemy w czasach „kultury obrazkowej”, która całkowicie przekształciła postać współczesnego języka polskiego, modelując jego zastosowanie i semantykę. Wpłynęła również na sam kształt przekazu informacji, zawarte w niej treści i obszary znaczeń. Na nowo określiła granicę oczekiwań odbiorcy i rozumienie przekazu. Dbamy więc o to, by było interesująco, prosto, zrozumiale.
 
Ilustracje
Przygotowując publikację, zgromadziliśmy kilka tysięcy zdjęć! Spośród nich wybraliśmy 600 ilustracji, które znajdą się w książce. Są one wyjątkowe, niezwykle interesujące i często wcześniej niepublikowane. Materiały archiwalne poddaliśmy pracochłonnej i wielogodzinnej obróbce komputerowej w celu poprawienia ich jakości – bywało, że nad jednym starym zdjęciem trzeba było pracować nawet 20 godzin! Efekty są jednak niesamowite.