Portfolio, czyli najciekawsze nasze publikacje

Bankowość spółdzielcza na świecie ma solidną, ugruntowaną pozycję zarówno na rynku, jak i w opinii społecznej, a banki spółdzielcze uznawane są za najbardziej wiarygodne instytucje finansowe. Niestety, w świadomości Polaków spółdzielczość została połączona z poprzednim ustrojem i jako taka uznana za relikt przeszłości. Pozycja „KU POŻYTKU DOBRA SPÓLNEGO” ukazująca dzieje pieniądza, historię banków oraz rozwój bankowości spółdzielczej w Polsce i Europie, próbuje te niekorzystne stereotypy przełamać.

Publikacja "TAURON Polska Energia" jest monografią czołowego koncernu energetycznego w Polsce. Album ukazuje dzieje i współczesność przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy kapitałowej, usystematyzowanych w energetycznym łańcuchu wartości. Charakteryzuje obszary: wydobycia, wytwarzania, ekoenergii, ciepłownictwa, dystrybucji, obrotu oraz obsługi klienta. Całość w polsko-angielskiej wersji językowej z olbrzymią liczbą świetnych archiwalnych i współczesnych zdjęć. Gorąco polecamy!

W obrany przez nas profil edytorski doskonale wpisuje się kolejne z opracowań, tym razem dotyczące historii budowy i działania największej polskiej elektrowni zasilanej węglem kamiennym - Elektrowni "Kozienice". Publikacja "Elektrownia Kozienice. Monografia" ukazuje Elektrownię nie tylko w perspektywie technicznej, przedstawiającej aspekty jej powstania i eksploatacji, ale również, lub może przede wszystkim, w ujęciu ludzkim i społecznym.

160 lat temu Ignacy Łukasiewicz uruchomił w Bóbrce pierwszą kopalnię nafty, który to akt uznaje się za symboliczny początek rozwoju przemysłu naftowego i gazownictwa ziemnego nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Powyższy jubileusz stał się doskonałym przyczynkiem nie tylko do bieżącej analizy rynku gazu w Polsce, ale i świetną okazją do promocji branży! Dlatego pod patronatem Wicepremiera Piechocińskiego oraz we współpracy z Izbą Gospodarczą Gazownictwa, Instytutem Nafty i Gazu, Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, powstała wyjątkowa publikacja pt. "BLUE ENERGY”.  

Tak jak przed tysiącami lat ogień dający ciepło przyczynił się do rozkwitu ludzkości, tak dzisiaj nowoczesne i proekologiczne ciepłownictwo jest wyznacznikiem cywilizacyjnego rozwoju społeczeństwa. Ta szczególna ranga branży powoduje, że jej historia, pamiątki, zabytki techniki będące metryką myśli inżynierskiej oraz aktualna problematyka zasługują na upowszechnienie. Dlatego też przygotowaliśmy pierwszą taką w branży publikację "Ciepłownictwo polskie".

Kolej w XXI wieku na pewno nie odchodzi do lamusa.  Europa będzie w najbliższych dekadach promować transport intermodalny oraz zmierzać do przeniesienia większości przewozów pasażerskich z połączeń drogowych na kolejowe. Jeszcze większe wyzwania stoją przed Polską: rozbudowa i modernizacja infrastruktury,  wdrożenie nowoczesnych usług oraz stworzenie pozytywnego wizerunku kolei. Realizacja tych celów, obok inwestycji, wymaga zmian mentalnościowych, a te potrzebują działań promocyjnych. W powyższe doskonale wpisuje się album pod tytułem  „Kolejnictwo polskie”.

Album "Gazownictwo Polskie" zrealizowany został na zlecenie Izby Gospodarczej "Gazownictwo Polskie". Książka podzielona jest na trzy zasadnicze części. Pierwsza omawia dzieje nieistniejącego już gazownictwa węglowego, druga ukazuje początki i rozwój gazownictwa ziemnego, trzecia zaś charakteryzuje zmiany organizacyjne, jakie miały miejsce w branży po 1989 roku oraz przedstawia najistotniejsze przedsiębiorstwa sektorowe. Album stał się nie tylko narzędziem marketingowym IGG, lecz także PGNiG SA, przy zaangażowaniu którego powstał.

Publikacja "Polska energetyka zawodowa" jest swego rodzaju kontynuacją, rozwinięciem projektu "Elektroenergetyka Polska". Pozycja została kompletnie przeredagowana i wzbogacona o nieporuszaną wcześniej tematykę, m.in.: rynek energii w Polsce i paliwa w energetyce konwencjonalnej. Ponadto na nowo zredagowano rozdziały: OZE, Energetyka jądrowa oraz Perspektywy rozwoju.

"Wodociągi polskie" przedstawiają historię branży wodociągowej na świecie i w Polsce, od czasów starożytnych, aż po dzień dzisiejszy. Z książki czytelnik może dowiedzieć się, po co były budowane wieże kloaczne w zamkach, do czego służył rurmus i dlaczego w średniowieczu uznano kąpiele jako bezużyteczne. Nigdy wcześniej nie ukazała się pozycja o podobnym zakresie tematycznym i w formie eleganckiego albumu, dlatego publikacja stała się przebojem wśród firm wodociągowych.

Album "Drogownictwo polskie" powstał na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa pod patronatem Ministra Infrastruktury oraz Związku Mostowców RP, przy wsparciu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W gronie znamienitych autorów znaleźli się: prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej, prof. mgr inż. Andrzej Jarominiak z Politechniki Rzeszowskiej, dr inż. Andrzej Niemierko, dr inż. Janusz Rymsza z Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz prof. dr hab.  Bolesław Orłowski z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk.

Transport publiczny jest istotnym czynnikiem wzrostu wysoko zurbanizowanych społeczeństw - mimo to przez polityków, decydentów, ekonomistów, pedagogów, a nawet ekologów traktowany jest „po macoszemu”. Pomimo że w polskich miastach żyje 62% społeczeństwa, to rola transportu publicznego jest notorycznie niedoceniana i marginalizowana! Dlatego też Wydawnictwo Quixi Media wspólnie z Fundacją Świat Wokół Nas postanowiło wydać publikację zatytułowaną „Złota księga komunikacji miejskiej w Polsce".

Album "Od dorożki do metra" ukazuje dzieje światowej oraz polskiej komunikacji miejskiej, charakteryzuje dawny i współczesny tabor tramwajowy, autobusowy i trolejbusowy. Osobne rozdziały ukazują dzieje i współczesność metra w Polsce. W albumie nie zabrakło także historii biletów i mundurów konduktorskich. Całość podana została w przystępny sposób i okraszona świetnymi zdjęciami.

Biała Podlaska, w której systemowe rozwiązania wodociągowe funkcjonują dopiero od 50 lat, plasuje się w czołówce innowacyjności i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Dzieje się tak za sprawą rozsądku i dalekowzroczności włodarzy miasta i sensownemu wykorzytywaniu środków unijnych. W albumie „50 LAT BIALSKICH WODOCIĄGÓW” zawarto wiele informacji, zarówno o historii, jak i współczesności zakładu w Białej-Podlaskiej.

Projekt "Czyste miasto" powstał w ścisłej współpracy z Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast oraz pod patronatem Polskiej Izby Gospodarowania Odpadami i Krajowej Izby Gospodarowania Odpadami. Album ukazuje największe wyzwania, jakie stoją przed branżą. Nie koncentruje się jednak tylko na odpadach komunalnych, sortowniach i spalarniach. Omawia także kwestie związane z odpadami przemysłowymi, niebezpiecznymi, medycznymi. Publikacja stała się przebojem na 40. Jubileuszowym Zjeździe KFDZOM.

"Elektroenergetyka polska" to pozycja przygotowana pod patronatem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych - Operator. Publikacja porusza tematykę początków światowej i polskiej elektroenergetyki, przedstawia krótką historię żarówki jako pierwszego odbiornika elektryczności, omawia zagadnienia związane z energetyką przemysłową, odnawialnymi źródłami energii oraz energetyką jądrową. Album szybko stał się w branży bardzo popularny!

Okolicznościowy album zrealizowany dla TurboCare z okazji jubileuszu 40-lecia działalności. TurboCare jest firmą o polskim rodowodzie, posiadającą kilkudziesięcioletnie doświadczenie w usługach na rzecz polskiej i światowej energetyki. Przedmiotem działalności Spółki są remonty, modernizacje, produkcja i serwisy generatorów, transformatorów oraz elementów turbin i kotłów.

„EKO CITY” to okolicznościowy album prezentujący budowę i funkcjonowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlaskiej, na tle polskiej i światowej historii gospodarowania tym co przywykliśmy nazywać śmieciami. Za pieniądze z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Miasto Biała Podlaska wraz z BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. zbudowały Zakład, który odbiera i przetwarza śmieci od około 190 tys. mieszkańców regionu. Głównym celem tej inwestycji, oprócz co najmniej 60% redukcji ilości odpadów wywożonych na składowisko, jest produkowanie biogazu w procesie fermentacji. Z selektywnie zebranych odpadów zielonych wytwarzany jest kompost używany jako nawóz. Pomimo mało poetyckiej tematyki album jest niezwykle interesujący i barwny.