Kontakt - koordynatorzy projektu

Piotr Woźniak 

dyrektor marketingu
telefon: 52 551 37 66

mobile: 722 856 846
adres e-mail:
wozniak@wodociagi-polskie.pl

 

Jerzy Tomaszewski

dyrektor handlowy

mobile: 501 476 754
telefon: 52 551 37 66

faks: 52 552 97 67
adres e-mail:
jtomaszewski@quixi.pl

 

Rafał Dworczak

dyrektor ds. komercjalizacji
telefon: 52 551 37 66

mobile: 731 195 042
adres e-mail:dworczak@wodociagi-polskie.pl

 

 

Mariusz Dzióbkowski

dyrektor wydawniczy
telefon: 52 551 37 66

mobile: 600 041 444

adres e-mail: dziobkowski@quixi.pl 

 

 

 

 

Bolesław Wróblewski

wicedyrektor handlowy
telefon : 52 551 37 66

mobile: 697 645 784
adres e-mail:
wroblewski@quixi.pl

 

 

 

 

Joanna Walentowska

redaktor prowadzący
telefon : 52 551 37 66

faks: 52 552 97 67
adres e-mail: quiximedia@gmail.com